ลบได้คะ แต่ควรมีเหตุผลที่สมควรนะคะ

การเขียนบล็อคและอนุญาตให้ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ที่ผู้เขียนถ่ายทอดลงไปในบล็อค และผู้เขียนได้เขียนโต้ตอบต่อความคิดเห็นนั้นๆ ไปๆ มาๆ ในลักษณะของการสนทนาเพื่อหาความแตกฉานในตัวความรู้ ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันสกัดความรู้ฝังลึกได้อย่างดี ดังแสดงในรูป

 

แต่ในบางครั้ง เจ้าของบล็อคอาจมีความจำเป็นต้องลบข้อคิดเห็นบางข้อคิดเห็นในบันทึกหนึ่งๆ การลบข้อคิดเห็นนั้นๆ สามารถทำได้ดังนี้คือ

 

  • ขั้นตอนที่ 1: กดที่ลิงค์ “แผงควบคุม”
  • ขั้นตอนที่ 2: กดที่ลิงค์ “บล็อค”
  • ขั้นตอนที่ 3: กดที่ลิงค์ “ข้อคิดเห็น”
  • ขั้นตอนที่ 4: เลือกบล็อคที่จะทำการจัดการข้อคิดเห็น
  • ขั้นตอนที่ 5: ลิสต์บันทึกตามช่วงวัน หรือ ค้นหาตามคำ
  • ขั้นตอนที่ 6: เลือกลบบันทึก และกดปุ่ม “ลบทิ้ง”