ตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาคะ  อยากทราบว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับตัวชี้วัด และมาตรฐานที่ สมศ. กำหนดให้ จะได้มีประสบการณ์ดี ๆ ไว้เล่าสู่กันฟังคะ