จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100  ปี เสด็จประพาสต้นองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 ) ในเดือนสิงหาคม  2549   มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีไทยขึ้น โดยให้นักเรียน ตามโรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  โรงเรียนต่าง ๆ จึงมีการฝึกซ้อมนักดนตรีรุ่นเยาว์ไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะ โรงเรียนไหนสนใจที่จะส่งเสริมดนตรีไทยก็ขอให้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ในงานนี้ด้วยนะคะ  นำทีมฝึกซ้อมดนตรีไทยโดย อาจารย์ชัชชัย  พวกดี  จาก มหาวิทยาราชภัฎกำแพงเพชร ( เรื่องดี ๆอย่างนี้ต้องสนับสนุนกันหน่อยค่ะ )