ขอเชิญนำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ