GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด Pressure sore
บันทึกนี้เปิดไว้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดผลลัพธ์ของการป้องกันและการดูแลแผลกดทับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ตัวชี้วัด
หมายเลขบันทึก: 41988
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

ตัวชี้วัดที่สามารถใช้เพื่อการเปรียบเทียบระหว่างสถานบริการได้ น่าจะเป็น อัตราการเกิดแผลกดทับแต่ละระดับ (ตั้งแต่ระดับ 1-4) ต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ไม่น่าจะเป็นอัตราการเกิดแผลกดทับต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยทั้งหมด

อยากให้แลกเปลี่ยนแบบรวบรวมข้อมูลวันนอนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม

แบบรวมรวมวันนอนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง  ที่โรงพยาบาลสุโขทัย ดำเนินการ ดังนี้

ในแบบเฝ้าระวังการเกิดแผล  มีช่องบันทึก จำนวนวันนอน

ผู้ป่วยเสี่ยง ตามเกณฑ์ ที่ได้กำหนดว่ากลุ่มใดบ้าง  ( กลุ่มที่มี braden score  เท่ากับหรือต่ำกว่า 16)

เมื่อรวบรวม  นับ จำนวนผู้ป่วยเสี่ยง  กับวันนอน จะได้วันนอนผู้ป่วยเสี่ยง

ที่โรงพยาบาลสุโขทัย  ดำเนินการแบบนี้ หากมีข้อเสนอแนะ  บอกด้วยนะจ๊ะ

ที่ ตสม กำลังจะเริ่มเก็บข้อมูลวันนอนกลุ่มเสี่ยงทั้ง ร.พ.   ไว้เดือนพย.49ที่จะนัด S&Lกันอีกครั้ง น่าจะเอาเรื่องนี้ไปแลกเปลี่ยนกันด้วย นะคะ