นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา รุ่น 7 ราชภัฎคอน ท่านได้สร้างบล็อกกันเรียบร้อยแล้ว  ตามที่ ดร.ประกอบแนะนำ  แต่ท่านไม่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เลย  เชิญเข้ามาอ่าน หรือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้าง อย่าสร้างบล็อกให้  ดร.ประกอบ เห็นเท่านั้น  หากทำไม่ถูก โทรถามได้นะ 01-8955177  ถ้าตอบได้จะตอบให้