สำนักงานจังหวัดได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้เบื้องต้นให้กับข้าราช  โดยให้อำเภอส่งข้าราชการเข้าอบรม อำเภอละ 2 คน  และมีหน่วยงานอื่นร่วมด้วย  ดิฉันได้รับมอบหมายจากนายอำเภอถ้ำพรรณราให้เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้สำหรับข้าราชการ  ซึ่งเคยได้รับการอบรมมาแล้วหลายครั้ง  แต่ครั้งนี้มีความรู้สึกว่าได้รับความรู้และได้ฝึกปฎิบัติจริง  วิทยากรที่นำเสนอ คือ ดร.กลางเดือน โพชนาการ ท่านลำดับการนำเสนอได้ดีมา ฟังแล้วเข้าใจง่าย  บรรยากาศการนำเสนอที่เป็นกันเอง  จึงทำให้การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับมือใหม่อย่างเราๆ