สถานีอนามัยบ้านในโหมง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านไร่ยาว ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 3 คน คือ

  • ยุทธพงษ์  ฉิ่งวังตะกอ     นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว (รก. หน. สอ.)
  • ณัฐพงษ์  พรหมสถิตย์     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 (ลาศึกษาต่อ)
  • อุไรวรรณ  พรายสิน         เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2

มีเรื่องราวดีๆ จากการทำงานมาเล่าสู่กันอ่านต่อไป