วันนี้ดิฉันมีโอกาศอ่านเอกสาวิชาการจากสคร 5 [ นครราชสีมา ] เขียนถึงเรื่อง synergy ทั้งในโลกทฤษฎีและโลกชีวิตจริง     ในความเป็นจริงถ้าเราทำได้เหมือนโลกทฤษฎีก็จะมีพลังมหาศาล     องค์กรที่มีการใช้รวมพลังจะใช้คนน้อยที่สามารถทำงานใหญ่ๆได้     สถาบันกำลังพยายามเดินไปในแนวทางนี้แต่ต้องใช้ความเปิดใจกว้างของทั้งผู้บริหารทุกระดับ     คงไม่ไกลเกินฝันถ้าถ้าเรายังมีการพัมนาทั้งการนำ competency   KM   PMQA   BSC  ISO  HA  HPH  มาใช้     แต่ต้องทำใจกับคำแปลกๆที่ฝรั่งคิดขึ้นมาและเราเผลอนำมาเป็นเครื่องมือ     ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะใช้เครื่องมือคือเมตตาน่าจะOK ค่ะ