การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

  ติดต่อ

  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม เผยผลการเบิกจ่ายในช่วง 10 เดือน (จนถึงวันที่ 21 ก.ค. 49) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 996,970 ล้านบาท หรือ 73.31 %ของวงเงินงบประมาณ 1,360,000 ล้านบาท   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 200,546 ล้านบาท หรือ 52.84 % ของวงเงินงบประมาณ 379,506 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถ เบิกจ่ายเงินได้มากกว่า จำนวน 30,111.77 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังให้ติดตามผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวน 20 หน่วยงาน เพื่อเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย และได้มอบหมายให้

กรมบัญชีกลางติดตามการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่า
1,000 ล้านบาท โดยเร่งด่วน เพื่อจะทำให้ทราบวงเงินที่จะกันไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ฐานเศรษฐกิจ (คอลัมน์ตะกร้าข่าว) 30 ก.ค. 2 ส.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 41918, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:30:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)