SEES…….e-learning

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน SEES นี้ก็เป็นระบบที่ดีและมีประโยชน์ระบบหนึ่ง เป็นการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมต่อนิสิตนักศึกษากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก สำหรับคณาจารย์ที่สนใจที่จะใช้ระบบจัดการเรียนการสอน E-learning ในลักษณะที่ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (Contents Expert) และ จะเป็นเพียงผู้ใช้ (Users) ที่นำระบบจัดการเรียนการสอนมาช่วยเท่านั้น น่าจะพิจารณาใช้ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า ซึ่งมีอยู่หลายทางเลือก โดยเฉพาะระบบที่เป็น Open Source ซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ Solfware เหมือนระบบ SEES นี้
  • เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับ e-learning ระบบที่เรียกว่า SEES (Shelter for Engineering E-Learning Studies) ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส.   โดยทีมวิทยากรจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.ดร. ประดิษฐ์  เทอดทูล  ระบบจัดการเรียนการสอนนี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยใช้โปรแกรม PHP และ ฐานข้อมูล MySQL การสัมมนาครั้งนี้ มีรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผนและวิจัย ของ มมส. เป็นผู้มาเปิด   มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมจากทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ ประมาณ 25 ท่าน
  • ในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายถึง ความเป็นมาของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ด้วย E-learning ที่เรียกว่า SEES และทดสอบการใช้งานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ สาธิต การใช้งานเพื่อแสดงถึงขีดความสามารถของระบบที่พัฒนาขึ้น  ส่วนในช่วงบ่ายวันแรก วันที่สองและสาม ของการฝึกอบรมจะเป็นการ เรียนรู้การใช้ โปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการหลักในระบบ SEES รวมทั้งการนำเสนอบทเรียนที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างขึ้นในช่วงท้าย
  • ในภาพรวมผมเห็นว่า การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน SEES นี้ก็เป็นระบบที่ดีและมีประโยชน์ระบบหนึ่ง เป็นการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมต่อนิสิตนักศึกษากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก แม้ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับนิสิตนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกันก็ตาม  อาจารย์ผู้สอนจะต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมหลักคือ Authorware เพื่อใช้ในการเตรียมสื่อต่าง ๆ  จึงเหมาะสำหรับอาจารย์ที่สนใจในการเรียนรู้โปรแกรมนี้  โดยเฉพาะอาจารย์ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ที่อาจจะมีหน้าที่สอนโปรแกรมนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษาด้วย
  • สำหรับคณาจารย์ที่สนใจที่จะใช้ระบบจัดการเรียนการสอน E-learning ในลักษณะที่ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (Contents Expert) และ จะเป็นเพียงผู้ใช้ (Users) ที่นำระบบจัดการเรียนการสอนมาช่วยเท่านั้น  น่าจะพิจารณาใช้ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า ซึ่งมีอยู่หลายทางเลือก โดยเฉพาะระบบที่เป็น Open Source ซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์  Solfware เหมือนระบบ SEES นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Panda Learning

คำสำคัญ (Tags)#e-learning#aar#lms#sees

หมายเลขบันทึก: 41880, เขียน: 31 Jul 2006 @ 21:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจมากครับ
  • พบคู่แข่งทางวิชาการของ มทส แล้วครับ
เขียนเมื่อ 

 

  • ขอบพระคุณท่านอาจารย์ Panda มากครับที่นำมาเล่าสู่กันฟัง
  • ดีใจกับชาว มมส. ด้วยครับ