KM แก้จนเมืองนคร มองในมุม HRD

บุคลากรย่อมจะต้องเรียนรู้เรื่องราวการทำงานแก้จน ย่อมเกิดทักษะ สมรรถนะ อาจจะส่งผลโดยอ้อมต่อการทำให้องค์กรหรือหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ เรียกว่าองค์กรเรียนรู้เป็นเป้าหมายรายทางที่เกิดขึ้น
 •  KM แก้จนเมืองนคร มองในมุมของการพัฒนาบุคลากร

 • นับแต่งานตลาดนัดความรู้กรมอนามัย 18- 20 ก.ค.มาแล้ว ผมมีงานที่จะต้องทำติดต่อกันหลายงานมาก จึงหาเวลานั่งหน้าจอเขียนบันทึกไม่ค่อยได้
 • วันนี้วันเสาร์ หยุดราชการ ได้เวลานั่งทบทวนเรื่องที่ผ่านมาว่าทำอะไรมามั่ง ก็พบบันทึกที่บันทึกไว้ทั้งที่เป็นแผ่นๆและอยู่ในสมุดบันทึกหลายเรื่อง จะหยิบยกบางเรื่องมาเล่านะครับ พยายามจะเล่าทุกเรื่องก็ทำไม่ได้มาแล้วครับ เหตุที่ทำไม่ได้เพราะว่าผมบันทึกลงบล็อกช้า ทำให้มีเรื่องรอคิวซ้อนทับกันอยู่หลายเรื่อง บันทึกได้ไม่หมด ของเก่ายังมีค้าง ของใหม่ก็เข้าเข้ามาอีก ผมว่าผมอีกนานกว่าจะรายงานสดได้ ต้องฝึกตนเองอีกมากครับ ตอนนี้ก็หยิบบางเรื่องมาเล่าไปก่อน
 • เรื่องที่อยู่ในความสนใจมากเรื่องหนึ่ง คือเรื่องงานมหกรรม KM ราชการไทยก้าวไกลสู่ LO  ซึ่งงานนี้ ก.พร.,สคส.และสถาบันเพิ่มผลฯร่วมกันจัดขึ้น เมื่อ 21 ก.ค.49 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเว็นชั่น กรุงเทพฯ

  P1010499

 • ว่ากันตามความเป็นจริงแล้ว โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ไม่ได้ตั้งเป้าหมายหลักที่การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือที่การพัฒนาบุคลากรของโครงการ เป้าหมายหลักคือการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือการลงทุนให้กับประชาชนด้านความรู้ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการแก้ไขปัญหา กระบวนการประชาคม กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ว่า " เมืองแห่งการเรียนรู้ เกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน "

P1010495

 • แต่ปรากฏว่าคณะผู้จัดงานสนใจโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครในมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาบุคลากร HRD เพราะมองเห็นว่าเครือข่ายหน่วยงานราชการจับมือร่วมกันหลายหน่วยงานรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ปราชญ์ชาวบ้าน มาทำงานแก้จนร่วมกับชาวบ้าน บุคลากรย่อมจะต้องเรียนรู้เรื่องการทำงานแก้จน ย่อมเกิดทักษะ สมรรถนะ อาจจะส่งผลโดยอ้อมต่อการทำให้องค์กรหรือหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ เรียกว่าองค์กรเรียนรู้เป็นเป้าหมายรายทางที่เกิดขึ้น  
 • คุณธวัช หมัดเต๊ะ และคุณตุ่ม (ศศิธร) จาก สคส. จึงได้ติดต่อผมมาว่าท่านได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของสามหน่วยงานดังกล่าวเพื่อมา จับภาพ KM INSIDE โครงการแก้จนเมืองนคร ผมก็ประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานต่างๆที่มาเป็นภาคีเครือข่ายกัน เมื่อถึงกำหนดนัดหมายท่านทั้งสองก็เดินทางมา ได้พบ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด พูดคุยกับคณะทำงาน และบังเอิญในวันที่มา มีกิจกรรมเสวนาพูดคุยครั้งแรกของทีมคุณอำนวยอำเภอและคุณอำนวยตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผมจึงพาท่านทั้งสองไปสังเกตการณ์ด้วย แต่เนื่องจากมีเวลาเหลือ เพราะเครื่องบินกลับกรุงเทพฯเที่ยวค่ำ ผมจึงพาตระเวณดูกิจกรรมแก้จนของกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่จากนั้นไม่นานนัก หลังจากที่คุณธวัช และคุณตุ่ม รายงานผลการมาจับภาพแก้จนเมืองนครให้ กพร.ทราบแล้ว  คุณธวัช หมัดเต๊ะ จาก สคส.ก็โทรศัพท์มาบอกผมว่า ก.พ.ร.เห็นว่ากรณีแก้จนเมืองนคร มองในมุมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากรแล้ว มีเรื่องที่น่าศึกษามาก ก.พ.ร.จึงเห็นชอบให้นำกรณีแก้จนเมืองนครเป็นกรณีศึกษา ในมหกรรม KM ราชการไทยก้าวไกลสู่ LO ครั้งนี้
 • ก.พ.ร.จึงได้เชิญตัวแทนคณะทำงานแก้จนเมืองนคร 5 ท่าน เป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องราวแก้จนเมืองนคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิชม ทองสงค์ ผมในฐานะหน่วยงานเลขานุการที่ออกแบบวิธีการพัฒนาคุณอำนวย คุณพัชณี พนิตอังกูร ตัวแทนคุณอำนวย จาก พอช.คุณสมวิศว์ จู้พันธ์ คุณกิจ ประธานกลุ่มเกษรชุมชนบ้านมะขามเรียง ม.1 ตำบลบางจาก และ  พ.ต.อาคม รัตนมูณี คุณกิจ ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เรื่องราวแก้จนเมืองนครจึงถ่ายทอดผ่านนิทรรศการซึ่งตั้งแสดงหน้าห้องประชุมใหญ่ มีตัวแทนคุณกิจที่เข้าร่วมโครงการแก้จนเมืองนคร 2 ท่านดังกล่าวเป็นวิทยากรให้รายละเอียดประจำบูธนิทรรศการ  และเล่าบนเวที ของห้องประชุมแกรนด์ C  ที่มีวิทยากร 3 ท่าน เป็นผู้เล่า

             P1010473               P1010481

   น้องพัชณี คุณสมวิศว์ พ.ต.ชำนาญ รัตนมูณี    ท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ และตัวผม
 • เรื่องเล่าบนเวที จะเป็นอย่างไร ผมจะได้เล่าย่อๆในโอกาสต่อไป ครับ สำหรับผู้ที่ไปร่วมงานนี้แล้วก็คงเห็นและทราบรายละเอียดดีอยู่แล้ว แต่ท่านอาจจะได้มุมมองของผมครับ

        29 ก.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#hrd#แก้จนเมืองนคร#พัฒนาบุคลากร#การจัดนิทรรศการ#การพัฒนางานวิชาการ#การเผยแพร่ความรู้#การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้#การประสานงานเพื่อเกิดกิจกรรมการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 41585, เขียน: 30 Jul 2006 @ 07:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

นนทลี
IP: xxx.47.117.246
เขียนเมื่อ 

บล็อคก็สวยด้วยค่ะ มีภาพ มีขอบ มีสี และเป็นบล็อคสวยด้วยค่ะ ... จะติดตามอ่านต่อนะคะ

เขียนเมื่อ 

   เรียนท่านครูนง เมืองคอน

 ได้รับฟังในงาน มหกรรม KM ภาคราชการ ประทับใจครับ คิดในใจนะครับ แต่เขียนออกมาว่า This is real tool for HRD.

 ทีมงานเมืองคอนใช้การจัดการความรู้แบบครบวงจร ใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จริงๆ

 เป็นตัวอย่างที่ดี ให้สำหรับElectric

หน่วยงานโดยเฉพาะระดับจังหวัด หรือ หน่วยงานบางแห่ง ทำแค่เป็นตัวชี้วัดเอาใจ เจ้านาย และ กพร เท่านั้นครับ

ศรีวิภา
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

แม้จะอยู่คนละห้องประชุม แต่ก็ฝากKM Team กลาง มี อาจารย์หมอนันทา อ่วมกุลและคุณหมอณัฎฐา บูรณสรรค์ ติดตามไปฟังเรื่องราวKM ในห้องอื่น

ได้รับคำบอกเล่าว่า ... ครูนงและทีมงานสุดยอดค่ะ นครทำไปไกลมาก ท่านผู้ว่าลงมาเล่นเอง...อย่างนี้ไปสวยแน่ๆ เอาไว้มีโอกาสจะขอไปชื่นชมถึงนครฯนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาให้กำลังใจครับผม
 • พยายามเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองครับคุณหมอนนทลี เตาะแตะครับ เทคนิคที่หมอบอกยังไม่ได้ฝึกเลย มีคำถามใหม่กับการลองวิธีใหม่มาถามเพิ่มเติมด้วย สงสัยคุณหมอยังไม่ได้เข้าไปอ่าน
 • คุณหมอ JJ และ อ.ขจิต ครับ ลูกเล่นของท่านทั้งสองที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างบน คืออะไร ทำอย่างไร พออธิบายอย่างง่ายๆได้ไม๊ครับ แบบว่า...อยากทำเป็นครับ....
 • ขอบคุณ คุณศรีวิภา ที่ติดตามถามไถ่ ตลอดเวลา ทางนครยินดีมากหากจะได้ ลปรร.กันครับ ห้องแกรนด์ A ภาคบ่ายตอนกรมอนามัยเล่า ผมได้ฟังเป็นบางช่วง ได้ความคิดใหม่ๆเยอะครับ เช่นกันกับที่บูธ นิทรรศการผมก็ไปเยี่ยมมาครับ มีภาพด้วย ทีม สคส.ก็แทรกอยู่หลายท่าน ใครเป็นใคร เชิญดูเอาครับ

                   P1010492

เขียนเมื่อ 
 • บันทึกได้ยอดเยี่ยมและมีสีสันมากครับ
 • หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช โชคดีครับที่ผู้ว่าฯ เป็นผู้นำทำหรือลงมาเล่นเอง
 • ผมมีความคิดเห็นเหมือนที่อาจารย์หมอ JJ ที่แสดงความคิดเห็นไว้ครับ 
kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ยิ่งบันทึก..ยิ่งชำนาญในเทคนิคนะคะครูนง

พัชพอช
IP: xxx.152.25.85
เขียนเมื่อ 
วันนี้มีเวลาสั้น ๆ ที่สำนักงานพัทลุง เข้ามาเจอบันทึกอ.จำนงแล้ว ต้องยอมรับว่ามีสีสรร ชวนติดตามจริง ๆที่สำคัญ,มีรูปสวยด้วยเสียดายที่ตอนอยู่บนเวทีไม่มีรูปได้ยินมาว่าถ่านกล้องถ่ายรูปหมดเสียก่อน
ขอบคุณ ที่อ่านกันเป็นประจำ แนะนำ ให้ความคิดเห็น และกำลังใจกันมาโดยตลอดครับ