ยินดีต้อนรับรองผอ.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       วันนี้ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้อนรับรองผอ.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วสันต์ รัชชวงษ์ เดินทางมาจาก กศน.จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีการประชุมกันในช่วงเช้าที่ กศน.จังหวัดสระบุรีมีการรับประทานอาหารกลางวันประมาณ ๑๑.๐๐ น. ที่ กศน.จังหวัดสระบุรี และจะมีคณะเดินทางมาส่งที่อยุธยาออกเดินทางเวลา ๑๒.๐๐ น. ประมาณ ๑ รถบัส ถึง กศน.จังหวัดไม่เกินบ่ายโมง เชิญชวนพวกเราร่วมต้อนรับกำลังหลัก จนท.จาก กศน.จังหวัดและกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา สำหรับ กศน.อำเภออื่นตามสะดวก ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะเชิญมาประชุมและพบกับรองผอ.อีกทีหนึ่งด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุล

คำสำคัญ (Tags)#ต้อนรับรองผอ.กศน.จ.อย

หมายเลขบันทึก: 414988, เขียน: 20 Dec 2010 @ 09:41 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 08:29 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 29, อ่าน: คลิก


ความเห็น (29)

เขียนเมื่อ 

ชาว กศน.อำเภอภาชียินดีต้อนรับสู่เมืองเก่า

เขียนเมื่อ 

กศน.อำเภอลาดบัวหลวงขอต้อนรับท่านรองฯ ด้วยความยินดียิ่ง

nalintip99
IP: xxx.26.17.164
เขียนเมื่อ 

ชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวงยินดีต้อนรับค่ะ

ชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวงยินดีต้อนรับค่ะ

        

เขียนเมื่อ 
  • นำภาพกิจกรรม ค่ายพัฒนาผู้เรียน ที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ยินดีต้อนรับคะ

type c bag
IP: xxx.226.84.170
เขียนเมื่อ 

Wanna Switch Up Your Polish During Fall? Try [url=http://www.cnfibcs.com/fibc.html]Type C bag[/url] 4 Things You Have to Remember About [url=http://www.cnfibcs.com]Type D bag[/url] The Reasons Why Vanessa Abrams Wear [url=http://www.cnfibcs.com/fibc.html]bulk bag[/url] Attention! [url=http://www.cnfibcs.com]big bag[/url] May Cause Smirch to You Fashion Trend During Autumn: [url=http://www.cnfibcs.com/woven-bags.html]jumbo bag[/url]

เขียนเมื่อ 

บุคลากร กศน.เสนา ยินดีต้อนรับท่านรองฯ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชาวกศน.อำเภอวังน้อย ยินดีต้อนรับค่ะ

ผู้บริหาร บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

  

               ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่

                                เรื่อง  สอบราคาจ้างพิมพ์ สื่อแบบเรียน

                               --------------------------------------------

                   ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่  โดยได้รับมอบอำนาจ จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามคำสั่งที่ 1776/2553  ลงวันที่ 24   พฤศจิกายน 2553 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียนจำนวน12รายการในวงเงิน 100,595  บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ กศน.  อำเภอผักไห่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

                   ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่  ภายในวันที่  29ธันวาคม  2553  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันราชการ และต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  30   ธันวาคม  2553  เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่   

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่  ตั้งแต่วันที่  20 ธันวาคม  2553  จนถึงวันที่  29 ธันวาคม  2553  ในเวลาราชการ 

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  0-35393-023 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ.  2553

 

 

                                           (นายวีระวัชร์  สุนทรนันท)

          ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่

กศน.อำเภอบางซ้ายยินดีต้อนรับท่านรอง วสันต์ รัชชวงษ์ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผู้บริหาร และคณะบุคลากร กศน. อำเภอบางบาลยินดีต้อนรับท่านรอง วสันต์ รัชชวงษ์ ด้วยความยินดีค่ะ

ยินดีต้อนรับท่านรอง วสันต์ รัชชวงษ์ ค่ะ จาก กศน.อำเภอบางปะหัน

กศน.ลาดบัวหลวง ยินดีต้อนรับค่ะ

ยินดีต้อนรับครับผม ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวง

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับ

เยี่ยมชมได้ที่  http://gotoknow.org/blog/kunnui555/415063 

เขียนเมื่อ 

หนึ่งในสมาชิก กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับท่านรองใหม่นะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความดีใจและยินดีต้อนรับ เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ท่านรอง กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนใหม่

ยินดีต้อนรับผู้ช่วยคนใหม่ค่ะ

chatcharin
IP: xxx.26.10.45
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับท่านรองวสันต์ สู่กศน. จ.พระนครศรีอยุธยา ขออภัยที่ไม่ได้ไปต้อน ติดประชุมที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครับ...

เขียนเมื่อ 

ชาว กศน.อำเภอบ้านแพรก ยินดีต้อนรับค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับท่านรองวสันต์ สู่ สนง.กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ะ

ยินดีต้อนรับท่านรองคนใหม่สู่เมืองกรุงเก่าค่ะ

ยินดีต้อนรับท่านรองสู่เมืองกรุงเก่าค่ะ

วันนี้ได้ลงพื้นที่ ตำบล หนองปลิง ได้ เปิดรับสมัคร นักศึกษา กศน