วันนี้ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้อนรับรองผอ.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วสันต์ รัชชวงษ์ เดินทางมาจาก กศน.จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีการประชุมกันในช่วงเช้าที่ กศน.จังหวัดสระบุรีมีการรับประทานอาหารกลางวันประมาณ ๑๑.๐๐ น. ที่ กศน.จังหวัดสระบุรี และจะมีคณะเดินทางมาส่งที่อยุธยาออกเดินทางเวลา ๑๒.๐๐ น. ประมาณ ๑ รถบัส ถึง กศน.จังหวัดไม่เกินบ่ายโมง เชิญชวนพวกเราร่วมต้อนรับกำลังหลัก จนท.จาก กศน.จังหวัดและกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา สำหรับ กศน.อำเภออื่นตามสะดวก ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะเชิญมาประชุมและพบกับรองผอ.อีกทีหนึ่งด้วย