ยินดีต้อนรับรองผอ.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


       วันนี้ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้อนรับรองผอ.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วสันต์ รัชชวงษ์ เดินทางมาจาก กศน.จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีการประชุมกันในช่วงเช้าที่ กศน.จังหวัดสระบุรีมีการรับประทานอาหารกลางวันประมาณ ๑๑.๐๐ น. ที่ กศน.จังหวัดสระบุรี และจะมีคณะเดินทางมาส่งที่อยุธยาออกเดินทางเวลา ๑๒.๐๐ น. ประมาณ ๑ รถบัส ถึง กศน.จังหวัดไม่เกินบ่ายโมง เชิญชวนพวกเราร่วมต้อนรับกำลังหลัก จนท.จาก กศน.จังหวัดและกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา สำหรับ กศน.อำเภออื่นตามสะดวก ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะเชิญมาประชุมและพบกับรองผอ.อีกทีหนึ่งด้วย

หมายเลขบันทึก: 414988เขียนเมื่อ 20 ธันวาคม 2010 09:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 08:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (29)

ชาว กศน.อำเภอภาชียินดีต้อนรับสู่เมืองเก่า

กศน.อำเภอลาดบัวหลวงขอต้อนรับท่านรองฯ ด้วยความยินดียิ่ง

ชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวงยินดีต้อนรับค่ะ

ชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวงยินดีต้อนรับค่ะ

        

  • นำภาพกิจกรรม ค่ายพัฒนาผู้เรียน ที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Wanna Switch Up Your Polish During Fall? Try [url=http://www.cnfibcs.com/fibc.html]Type C bag[/url] 4 Things You Have to Remember About [url=http://www.cnfibcs.com]Type D bag[/url] The Reasons Why Vanessa Abrams Wear [url=http://www.cnfibcs.com/fibc.html]bulk bag[/url] Attention! [url=http://www.cnfibcs.com]big bag[/url] May Cause Smirch to You Fashion Trend During Autumn: [url=http://www.cnfibcs.com/woven-bags.html]jumbo bag[/url]

บุคลากร กศน.เสนา ยินดีต้อนรับท่านรองฯ ค่ะ

ชาวกศน.อำเภอวังน้อย ยินดีต้อนรับค่ะ

ผู้บริหาร บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

  

               ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่

                                เรื่อง  สอบราคาจ้างพิมพ์ สื่อแบบเรียน

                               --------------------------------------------

                   ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่  โดยได้รับมอบอำนาจ จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามคำสั่งที่ 1776/2553  ลงวันที่ 24   พฤศจิกายน 2553 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียนจำนวน12รายการในวงเงิน 100,595  บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ กศน.  อำเภอผักไห่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

                   ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่  ภายในวันที่  29ธันวาคม  2553  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันราชการ และต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  30   ธันวาคม  2553  เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่   

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่  ตั้งแต่วันที่  20 ธันวาคม  2553  จนถึงวันที่  29 ธันวาคม  2553  ในเวลาราชการ 

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  0-35393-023 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ.  2553

 

 

                                           (นายวีระวัชร์  สุนทรนันท)

          ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่

กศน.อำเภอบางซ้ายยินดีต้อนรับท่านรอง วสันต์ รัชชวงษ์ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

ผู้บริหาร และคณะบุคลากร กศน. อำเภอบางบาลยินดีต้อนรับท่านรอง วสันต์ รัชชวงษ์ ด้วยความยินดีค่ะ

ยินดีต้อนรับท่านรอง วสันต์ รัชชวงษ์ ค่ะ จาก กศน.อำเภอบางปะหัน

ยินดีต้อนรับครับผม ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวง

หนึ่งในสมาชิก กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับท่านรองใหม่นะค่ะ

ขอแสดงความดีใจและยินดีต้อนรับ เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ท่านรอง กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนใหม่

ยินดีต้อนรับท่านรองวสันต์ สู่กศน. จ.พระนครศรีอยุธยา ขออภัยที่ไม่ได้ไปต้อน ติดประชุมที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครับ...

ชาว กศน.อำเภอบ้านแพรก ยินดีต้อนรับค่ะ

ยินดีต้อนรับท่านรองวสันต์ สู่ สนง.กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ะ

ยินดีต้อนรับท่านรองคนใหม่สู่เมืองกรุงเก่าค่ะ

ยินดีต้อนรับท่านรองสู่เมืองกรุงเก่าค่ะ

วันนี้ได้ลงพื้นที่ ตำบล หนองปลิง ได้ เปิดรับสมัคร นักศึกษา กศน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี