เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดิฉันได้สอน อาหารเพื่อสุขภาพแ่นักเรียนชั้น ม1/1ไปและได้ถามนักเรียนการกินอาหารแบบไหนจึงจะดีกับสุขภาพและได้มีนักเรียนคนหนึ่งบอกว่า"ครูผมทานอาหารมังสวิรัสอยู่ครับ" เพื่อนๆก้ให้ความสนใจมาก เด็กนักเรียนก็อธิบายการกินอาหารมังสวิรัสให้เพื่อนฟัง และหันมาที่ครูและพูดว่า"ครูน่าจะลองกินดูนะเพราะอายุของน่าจะกินอาหารที่ร่างกายทำงานให้น้อยสุด" ดิฉันก็หันมาถามว่า "หนูได้ข้อมูลมากไหน" เขาบอกว่า "จากอินเตอร์เน็ตครับ"  ตรงจุดทำให้ดิฉันมีความภูมิใจว่าเด็กชอบที่จะค้นคว้าหาความรู้และรักษาสุ๘ของตนเอง