GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วิจัยเรื่องการฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี

         สวัสดีค่ะ  ดิฉันสอนระดับปฐมวัย  ได้พบว่ามีปํญหาวาดภาพระบายสีมาก  จึงได้วิจัยเรื่องการฝึกทักษะการวาดภาพระบายดี  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด  เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมที่จะให้เด็กแต่ละคนได้รับพัฒนาการเต็มศักยภาพ  โดยมีขั้นตอนดังนี้

        1. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี

        2.  ทดสอบนักเรียนหลังเรียน

       ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนการฝึกทักษะระบายสีของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสีได้สวยงามขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 41488
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)