Blog Ranking in Planet "ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน" 76 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด"

รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 29 ก.ค.2549 เวลา 14.20 น.ครับ

อันดับ    บล็อก    โดย    จำนวนบันทึก
1    KMI Thailand    Prof. Vicharn Panich    1662
2    ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    jj    897
3    ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน    ชายขอบ    416
4    keep in mind by bon    นายบอน!    343
5    เครือข่ายองค์กรชุมชน    นางสาว หทัย/จิรา เหมทานนท์/กาญจนภักดิ์    336
6    lampang_network    นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ    256
7    สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน    นาย ภีม ภคเมธาวี    217
8    KMนักส่งเสริมการเกษตร    สิงห์ป่าสัก    195
9    ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม    นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม    119
10    ความรู้คือพลัง    นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ    119
11    เล้าข้าวศึกษา    ออต    117
12    กระท่อมน้อยปลายนา    นมินทร์ (นม.)    104
13    Beyond "KM"    ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด    99
14    ระบบหลักประกันสุขภาพ    ชายขอบ    88
15    ชุมชนคนวิจัยเพื่อท้องถิ่น    จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร    82
16    แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM    ดร. ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ    75
17    นายก๊อต:รวมแหล่งความรู้    มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน    62
18    ครูนอกโรงเรียน    ครูนงเมืองคอน    62
19    สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน    ชายขอบ    60
20    พูนพลังรายวัน    มุทิตา พานิช    54
21    รู้จักน่านและชาวน่าน    Mr. tanu polbhun    45
22    ข้าวขวัญ    - ข้าวขวัญ -    43
23    ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตร    รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช    40
24    โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่น    K. Songpol Jetanavanich    39
25    ไอทีในชีวิตประจำวัน    นาย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์    38
26    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส.    ลิขิต    38
27    มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน    มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน    37
28    สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย    ชายขอบ    29
29    เรื่องเล่าอิสรชน    อิสรชน    29
30    Digital Mind Map แผนที่ความคิด    เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี    25
31    ทุนมนุษย์กับดร.จีระ    ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์    22
32    CuLtuRaL:) gARdeN    ยอดดอย    22
33    เรียนรู้แก้จนคนเมืองคอน    ชาญวิทย์-นครศรีฯ    22
34    การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้    นาย สำราญ เฟื่องฟ้า    21
35    วัฒนธรรมท้องถิ่น    umi    21
36    สื่อการเรียนการสอนยุคดิจิตอล Digital Instructional Media    ผศ. มานิต ยอดเมือง    19
37    ความรู้ในการจัดการสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว    อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์    19
38    democracy without borders    นาย อดิศร เกิดมงคล    18
39    community nurse light    big c    18
40    story telling and learning from HPP program    อำพรรณ ไชยบุญชู    17
41    ฅนอาสา    นาย คัมภีร์ ทองพูน    16
42    คือความเคลื่อนไหวองค์กรพัฒนาเอกชน    มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน    13
43    ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง    ชลฤทัย    13
44    กะลาดิจิตอล....บก.ลายจุด     สมบัติ บุญงามอนงค์    12
45    เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาส    อิสรชน    12
46    เศรษฐกิจพม่า     นาย พงศกร เบ็ญจขันธ์    11
47    การจัดการปัญหาความไร้รัฐความไร้สัญชาติของมนุษย์ในสังคมไทยโดยกฎหมาย    archanwell    11
48    ศูนย์วิชาการและฝึกอบรม    อิสรชน    11
49    ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ    สุพัฒน์ ใจงาม    9
50    เทคนิคการทำงานชุมชน    สุภัทร ชูประดิษฐ์    7
51    นักพัฒนาน้อย    suwat suwat sritun    7
52    "สะพานดี"    สะพานดี    7
53    ศิลปะและสื่อเพื่อการพัฒนา    นาย วิรัตน์ คำศรีจันทร์    7
54    Information Management and Technology Management    ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข    6
55    สำนักเลขาธิการ    อิสรชน    6
56    กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    เบญจพล    6
57    banpru1    Mr. Arduena - Binmahamaddin    6
58    เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ฯตราด    ก้องภพ สว่างวิทย์    5
59    สถาปนิกใจดี    อ.พงศกร    5
60    อบต.วัดดาว    K. Songpol Jetanavanich    5
61    Al-Quran01    แบนัง    5
62    Islamization of knowledge    ญิฮาด ภาลาวัน    5
63    สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)    K. Songpol Jetanavanich    4
64    พิริยะ คิดอะไร?    นาย พิริยะ ทองสอน    4
65    blog (block) doktup Plazzz.    นาย สุเทพ เชิดชม    4
66    My name is MAI    Worawut Shuampai    3
67    คนรักธรรม    นางสาว ชนากานต์ พิลารักษ์    3
68    โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาฯ    นาง จงรัก เทศนา    2
69    องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง    นาย รัชพล ภูขวัญเมือง    2
70    สารสนเทศระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับชุมชนเมือง    นาย รติวัฒน์ ปารีศรี    2
71    อาสามาช่วย    นางสาว กรวิกา ก้อนแก้ว    2
72    พัฒนาคนบนงานจัดการความรู้ชุมชน    นาย สมโภชน์ นาคกล่อม    2
73    การจัดการพื้นที่สื่อเพื่อการพัฒนาสังคมไทย    archanwell    2
74    เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้    สายลมริน    2
75    ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย    นาง ไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม    1
76    J-NON Siamvolunteer 10 เดือนที่ปั้นมากับมือ เราได้อะไรจากมัน    นัน นัน นัน    1


คลิกดูการจัดอันดับเมื่อเดือน มิ.ย.2549 ที่ผ่านมา
Blog Ranking in Planet "ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน" 67 อันดับคนเขียนบันทึกมากที่สุด"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking

หมายเลขบันทึก: 41486, เขียน: 29 Jul 2006 @ 14:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ขอบคุณคุณบอนนะค่ะที่หน้าที่แทนระบบในการจัดอันดับบล็อก ช่วงนี้อาจารย์ยุ่งกับงานเอกสารงานวิจัยยังไม่ได้มีเวลาได้จัดการเรื่องอันดับบล็อกให้ค่ะ คงขออนุญาตใช้บริการคุณบอนไปก่อนนะคะ
เขียนเมื่อ 
มีเวลาเมื่อไหร่อย่าลืมเรื่องจัดอันดับนะครับ เหมือน Version 1 ที่เปิดดูได้ตลอดนะครับ
ค่ะ จะทำให้แน่นอนค่ะ