วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2549

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการวัดเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต  ณ วัดควน  ใครอยากทำดีเพื่อพ่อ.....หรือเพื่อสังคม  เชิญได้นะคะ