การพัฒนาเชิงสมรรถนะของบุคลากรสถาบันบำราศนราดูร จะทำ Work Shop ทั้งหมด 12 ครั้ง โดยจะเริ่ม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 ก.ค. 2549 เวลา 13.30 - 16.00 น. และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 ส.ค. 2549 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยทั้ง 2 ครั้งจัดที่ห้องประชุมชัชลินา ตึก 1  ชั้น 2

          การทำ Work Shop ครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากภาค OD เมื่อวันที่ 1 - 2 ก.ค. 2549  ที่จัด ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  ซึ่งวิทยากรจะเชื่อมโยงให้ผู้เข้าร่วมทำ Work Shop ทราบถึงความสำคัญของการทำ OD และการทำ Work Shop เพื่อผลสำเร็จของการพัฒนาเชิงสมรรถนะในที่สุด สำหรับ Competency Roadmap ดูได้ที่นี่ http://gotoknow.org/file/biisoha/Competency+Roadmap+BIDI.doc