เล่าเรื่อง เวทีการแลกเปลี่ยน สพท. (2)

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างอบอุ่น ทำให้ห้องประชุมกองแผนงานดูคับแคบไปถนัดตา เพราะได้รับความร่วมมือจากชาว สพท.ทั้งในระดับผู้บริหารและบุคลากรในส่วน/กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ อย่างคับคั่ง

          เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กค.49  เวลา 09.30 - 12.00 น.  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.)  ได้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ ห้องประชุมกองแผนงาน  ซึ่งเป็นกิจกรรมในกระบวนการ KM  ของสำนักฯ ต่อจาก ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กค.49 

           ซึ่งผลจากการจัดเวทีดังกล่าว คุณยุพาพร พากเพียร (น้องเหมี่ยว) ทีมวิชาการ KM ของสำนักฯ  ได้สรุปผลการจัดเวทีในครั้งนี้ นำเสนอ ผอ.สำนักฯ ได้รับทราบแล้ว  ดิฉันจึงถือโอกาสนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการดำเนินการ KM  ของ สพท.  ซึ่งเราใช้ลักษณะทำไป เรียนรู้ไปค่ะ......   

 • สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ขับเคลื่อนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ตามข้อตกลงร่วมกันในเวทีครั้งที่ 1  สพท.จะร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์  ในครั้งนี้ เรามีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเติมเต็มองค์ความรู้หลักให้ครอบคลุมตามภารกิจ ตามปัจจัยสมรรถนะหลักของ สพท.ให้สมบูรณ์  บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างอบอุ่น ทำให้ห้องประชุมกองแผนงานดูคับแคบไปถนัดตา เพราะได้รับความร่วมมือจากชาว สพท.ทั้งในระดับผู้บริหารและบุคลากรในส่วน/กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ อย่างคับคั่ง
 • กระบวนการเริ่มด้วย การสรุปผลที่ได้จากการจัดเวทีครั้งที่ 1   
 • ต่อจากนั้น ตั้งคำถามเพื่อเป็นกรอบในการคิดวิเคราะห์หาองค์ความรู้เพิ่มเติมจากที่ได้มาบ้างแล้ว ในครั้งที่  1  เพื่อเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแบ่งกลุ่มตามภารกิจ  เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กลุ่มที่ 2 ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มที่ 3 ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่  รวมฝ่ายโรงพิมพ์ และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มที่ 4  ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม  และกลุ่มที่ 5 ฝ่ายบริหารทั่วไป   ซึ่งบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อยเต็มไปด้วยความตั้งใจ กระตือรือร้น แม้สถานที่จะคับแคบก็ไม่เป็นปัญหา ในการเรียนรู้ด้วยกัน  บางกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยก็มีการระดมสมาชิกเพิ่ม ช่วยกันคิดวิเคราะห์  บางท่านไม่ได้เข้าร่วมในเวทีครั้งที่แล้ว  อาจจะงงๆ  แต่ก็มีเพื่อนช่วยเพื่อนนำทางให้ ในช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม เราได้รับเกียรติจากคุณธุวนันท์ พานิชโยทัย เลขานุการ KM ของกรมฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจด้วย
 • ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลของการวิเคราะห์องค์ความรู้หลักของแต่ละกลุ่มที่จะให้บรรลุผลตาม KV ที่กำหนดของแต่ละกลุ่ม
 • และสุดท้ายได้มีการมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม นำกลับไปเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประเมินและจัดลำดับความสำคัญ  เพื่อนำมาเสนอในเวทีครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 31  กค.49

                     ภาพบรรยากาศการแลกเปลี่ยนที่อบอุ่น

             Spt11Spt12

             ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล           ฝ่ายบริหารทั่วไป

             Spt14Spt15

            ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีฯ           ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่           

                            Spt19

           ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

            Spt21Spt23

                       ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนางาน สพท.

                            Spt18

                  คุณเอื้อสุดๆ  (คุณธุวนันท์)  มาให้กำลังใจ

                ผลที่ได้จากการจัดเวทีในครั้งนี้   พอสรุปได้ ดังนี้

 • ได้เห็นบรรยากาศความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ในการ ลปรร. ที่ดีมาก ทุกคนเริ่มมีใจ เปิดใจในการเรียนรู้ และ ลปรร.กันอย่างคึกคัก  กระตือรือร้น
 • ได้เห็นผู้บริหาร ระดับ ผอ.ส่วน ผอ. กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการ ลปรร. ในกลุ่ม ตลอดเวลา
 • ทุกคนได้มีโอกาสมาพูดคุย ลปรร. เพื่อพัฒนางานของตนเอง  ได้มีการวิเคราะห์องค์ความรู้หลักที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนางานของตนเอง  ได้เห็นภาพของการพัฒนางานที่ชัดเจนขึ้น         
 • ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการ KM จากการปฏิบัติจริง ทำไป เรียนรู้ไป 

               มีสิ่งที่พวกเรา ชาว สพท. ต้องเรียนรู้ร่วมกันอีกมาก ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานของ สพท. ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น....

             นี่แหละ คือ เสน่ห์ ของ KM  ทำให้พวกเราชาว สพท. ได้มีโอกาสมา ลปรร.กัน...

บันทึกมา ลปรร.

นันทา ติงสมบัติยุทธ์

29 กค.49

                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#km#กรมส่งเสริมการเกษตร#สพท.#เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 41489, เขียน: 29 Jul 2006 @ 15:28 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 10:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ดีใจ ที่เริ่มเห็นการปรับเปลี่ยน

 • ขอบคุณ มิสเตอร์หวัง ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน ทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
 • เป็นจุดเริ่มต้น ของ สพท. ที่กำลังจะก้าวเดินไปสู่ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ไปสู่วัฒนธรรมแห่งการ ลปรร. โดยอาศัย KM เป็นเครื่องมือค่ะ....   
 • เห็นคุณจี้คุยหลายครั้งแล้วเลยแอบไปดู มีคนเรียกว่าอาจารย์ใหญ่เลยเขิน ๆ
 • บรรยากาศอบอุ่นและมีชีวิตชีวามาก ๆ
 • ขอบคุณคุณจี้ที่ผลักดันและทุ่มเทตลอดเวลา
 • ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
 • หวังว่าวันที่ 6 ก.ย.49คงมีประเด็นดีมาลปรร.กับกอง/สำนักอื่น ๆ