PMQA 1

ขั้นตอนที่สำคัญอันหนึ่งคือจะต้องให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนในสถาบัน (100 %)

          ตัวชี้วัดหนึ่งที่สถาบันบำราศนราดูรต้องรับผิดชอบดำเนินการ คือ  PMQA ย่อมาจาก Public Management Quality Award     ในตอนแรกคิดว่าสถาบันเราดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน HA & HPH แล้ว เราจึงไม่ต้องทำ PMQA แต่ท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่า ถึงจะจัดทำระบบคุณภาพใดๆ ก็ตามต้องดำเนินการพัฒนาตามระบบ PMQA ด้วย

          ในการตอบตัวชี้วัดนี้ ขั้นตอนที่สำคัญอันหนึ่งคือจะต้องให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนในสถาบัน (100 %) โดยจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง PMQA ให้บุคลากรเข้ารับฟังอย่างน้อยคนละ 3 ชั่วโมง และต้องให้ผู้บริหาร, หัวหน้างาน/หัวหน้าตึก เข้าใจและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2549 นี้ ดังนั้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (24 - 28 ก.ค. 2549) จึงต้องขอความช่วยเหลือจาก คุณสิริพร (งานแผนเดิม) ให้ช่วยหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่อง PMQA ด่วน ซึ่งคุณสิริพรก็เพิ่งไปอบรมในเรื่องนี้ครั้งเดียว แต่ก็ยินดีที่จะติดต่อวิทยากรและเขียนโครงการให้ ซึ่งในที่สุดก็สามารถหาวิทยากรจากศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งชาติและกำหนดวันได้ทั้งๆ ที่หาวิทยากรลำบากมากๆ เพราะเงื่อนเวลาที่กระชั้นชิด ดังนั้น วันที่จะดำเนินการให้ความรู้เรื่อง PMQA จึงมีดังนี้

          1. การให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน (100 %) อย่างน้อยคนละ 3 ชั่วโมง

              ครั้งที่ 1   วันที่   4 ส.ค. 2549 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

              ครั้งที่ 2   วันที่   4 ส.ค. 2549 เวลา 12.30 - 16.00 น.

              ครั้งที่ 3   วันที่ 28 ส.ค. 2549 เวลา 12.30 - 16.00 น.

          2. การให้ความรู้เชิงลึกแก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน/ตึก ดำเนินการในวันที่ 12 ก.ย. 2549 จำนวน 6 ชั่งโมง  เวลา 08.30 - 16.00 น.

          ก็ต้องขอความร่วมมือ, ร่วมแรง และร่วมใจกันต่อไป เพราะพวกเราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสถาบัน งานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องอาศัยพลังของทีมทั้งหมด จึงจะสามารถลุล่วงและผ่านตัวชี้วัดนี้ได้  

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#งานคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 41402, เขียน: 28 Jul 2006 @ 23:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

กรมฯมีเครื่องมือใหม่ๆมาทดสอบ(การจัดการความเครียด)เราเรื่อยเลยนะคะ  เราเองก็คงต้องตั้งหลักคิดเชื่อมโยง/ต่อยอดจากระบบคุณภาพเดิมที่เคยทำเพื่อจะได้ไม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไป

เขียนเมื่อ 
การคิดเชื่อมโยง/ต่อยอดกับระบบคุณภาพเดิมนั้น ต้องยกเครดิทให้คุณสิริพรด้วย เห็นจากนังสือเชิญวิทยากรที่คุณสิริพรส่งถึงท่านวิทยากร ก็จะเน้นประเด็นการคิดเชื่อมโยง/ต่อยอดนี่แหละเป็นสำคัญ เพราะเรื่องคุณภาพแทบทุกเรื่องก็จะคล้ายๆ กัน  คือ เน้นความพึงพอใจและความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ จะต่างกันก็ที่วิธีการประเมินและแบบฟอร์มที่กำหนดให้เราตอบค่ะ

ในอดีตที่ผ่านมาเวลาได้รับทราบชื่อใหม่ ๆ จะตกใจและเครียดเสมอ แต่เดี๋ยวนี้ความเครียดไม่มีวันมาย่างกรายสู่เราได้อีกแล้ว เพราะความสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพเพื่อผู้ป่วยค่ะ

IP: xxx.121.33.165
เขียนเมื่อ 
"ความสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพเพื่อผู้ป่วย" โดนอีกแล้วค่ะกับประโยคนี้ ขอบคุณค่ะ  เป็น commitment ของพวกเรา
พัชรา
IP: xxx.121.33.165
เขียนเมื่อ 
ลืมลงชื่อค่ะ "ไม่แสดงตน"
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ "ปิ่ง" และ "น้องเล็ก" มากนะคะ ชอบรูปประสานมือมากเลยค่ะ ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นมากๆ และขอบคุณ "น้องเล็ก" ที่ช่วยท้วงติงที่พิมพ์เดือนของการอบรม ครั้งที่ 1 และ 2 ผิดนะคะ ได้แก้ไขถูกต้องแล้วค่ะ
อัจฉรา
IP: xxx.157.42.10
เขียนเมื่อ 
แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจค่ะ