วันนี้นั่งเลือกรูปที่จะส่งประกวดในงาน sportnight   ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 นี้    เลือกไปเลือกมา   หารูปที่สมควรแก่การประกวดไม่ได้เลย    มีแต่ภาพที่ไกลๆ   เนื่องจากกล้องที่ตัวเองใช้ไม่มีซูม       แต่ไหนๆ  ก็ไหนๆ     เลยคัดภาพที่ชอบๆ   มาบันทึกไว้   เป็นภาพ  "คนคู่"   หลายๆแบบ

 
   
 คู่..แม่ลูกผูกพัน
 คู่...พ่อลูกผูกติดกัน   


   
 คู่...หลานอา
 คู่...หลานป้า (น่ารัก)

 
   
 คู่...ขาสวย
 คู่...หนุ่มนักกีฬา

   
 คู่...สาวงาม
 คู่...แฝด

   
 คู่...บุญ  (ใจบุญ)
 คู่...เชียร์