ตอนที่ 4 ของ KM Spy ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

ตอนพัด KM Spy ที่พี่เม่ยขยาย idea ให้ว่า "ถ้าเป็นพัดจีบก็จะดีนะจ๊ะ"

ปรากฎว่านะคะ อันนี้เป็น idea ของน้องเสิด ที่เก็บตกมาจากการจัดการเรียนรู้ให้กับครูเพี่เลี้ยงเด็ก ที่เขามีการทำสื่อการ์ตูนสำหรับการเรียนการสอนในเด็กเล็ก

เขาก็เอา สคส. ที่มีเหลืออยู่ของ ศูนย์อนามัยที่ 5 เมื่อ ปีใหม่ 2549

เราก็บังเอิญไปเห็นบทกวี ใน สคส. นั้น ก็เลยขโมยมาเผยแพร่ค่ะ

สร้าง ลูกรักมีพัฒนาการสมวัย
เสริม ทักษะให้ เด็กไทยทำได้
สุข ใจในครอบครัวเข้มแข็ง
ภาพ ลักษณ์แห่งความแข็งแรง
เพื่อ ชุมชนน่าอยู่ สุขาน่าใช้
เมือง ปลอดภัยในอาหาร
ไทย ทั่วหล้าล้วนออกกำลังกาย
แข็ง แกร่งแม้สูงวัย ห่างไกลโรค
แรง พลังก้าวไกล นำไทยสู่สุขภาพ 

นี่คือ ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ส่งความสุขให้กับเพื่อนร่วมวงการ และเครือข่าย เพื่อให้ "สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเมืองไทยแข็งแรง" ในปี 2549 ละคะ

KM ของเราก็เลยได้รับความสุขมาด้วยเน๊าะ

 พัด KM Spy ผลผลิตเพื่อการเผยแพร่ความรู้

 นี่ก็เป็นภาพพัดที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 นำมาเป็นของสมนาคุณผู้เข้าชมบูท KM Spy ค่ะ

คนเสื้อคลุมดำ นั่นละค่ะ พี่โจ้

ภาพพัด KM Spy ชัดๆ ค่ะ 

ภาพพัด KM Spy