เวที oral presentation แบบรวมมิตร

dhanarun
13.00 – 14.30 น.วันที่ 7 สิงหาคม 2549 ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ครั้งแรกของเวที oral presentation แบบรวมมิตร สหเวชศาสตร์  ในงานประชุมวิชาการ  เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 10 ปี  วันที่  7 สิงหาคม 2549
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
 
มีเรื่องน่าสนใจ ดังนี้ ค่ะ

13.00 – 14.30 น.  ประธานดำเนินการ : อาจารย์อรัญญา จิระวิริยะกุล
                               เลขานุการ :   คุณนันทิดา ทัพเกษม

13.00 – 13.10 น.
  Oral -01  การประดิษฐ์แผ่นยางป้องกันรังสีของต่อมธัยรอยด์
   ผู้นำเสนอ :   ประธาน  วงศ์ตาหล้า


13.10 – 13.20 น.
  Oral -02   ผลการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าต่อสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุ
   ผู้นำเสนอ :   ธนารัตน์  เหล่าอรรคะ


13.20 – 13.30 น.
  Oral -03  การเปรียบเทียบกำลังและความสามารถออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ระหว่างผู้ที่เป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินอีกับผู้ที่มีฮีโมโกลบินชนิดปกติ
   ผู้นำเสนอ :   วีระพงษ์ ชิดนอก


13.30 – 13.40 น.
  Oral -04   ความเต็มใจของเด็กสมองพิการในการใช้“เก้าอี้สบาย”ระหว่างทำกิจกรรมที่บ้าน
   ผู้นำเสนอ :   รัมภ์รดา อินทโฉม


13.40 – 13.50 น.
  Oral -05   การศึกษาผลของการให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดแก่ประชาชนในชุมชนเมืองและชนบท  ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
   ผู้นำเสนอ :   กนกพร อุณเอกลาภ

13.50 – 14.00 น.  Oral -06   การศึกษาปริมาณไอโอดีนรังสีในโรคต่อมธัยรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟส์
   ผู้นำเสนอ :   จิรชัย เริงศิริ


14.00 – 14.10 น.  Oral -07   การตรวจต่อมธัยรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในผู้ป่วยที่มีก้อนของต่อมธัยรอยด์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี
   ผู้นำเสนอ :   พรรณี  หรุ่นโพธิ์


14.10 – 14.20 น.  Oral -08   การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายเพื่อความมั่นคงของกระดูกสันหลังส่วนเอว 2 วิธี ต่อความทนทานของกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนไหว (Static and dynamic abdominal endurance) ในกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
   ผู้นำเสนอ :   ปนดา  เตชทรัพย์อมร

ทุกผลงานมีสิทธิลุ้นรางวัล  ผู้นำเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่น อีกด้วยนะคะ  

ยังยินดีรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมหน้างานค่ะ ........   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ประชุมวิชาการ#สหเวชศาสตร์#oral#presentation

หมายเลขบันทึก: 41357, เขียน: 28 Jul 2006 @ 16:11 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 14:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)