ออเดิร์ฟงานประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์

dhanarun
วันที่ 7-11 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

         สืบเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมวิชาการด้านสหเวชศาสตร์ ครั้งก่อน  ดิฉันมีออเดิร์ฟมาเสิร์ฟ เรียกน้ำย่อย  เป็นเมนูของวันแรก วันที่ 7 สิงหาคม ดังนี้ค่ะ
 

กำหนดการ
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส  สถาปนาคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 10 ปี
วันที่ 7-11 สิงหาคม 2549  ณ โรงแรมท็อปแลนด์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2549
ห้องคอนเวนชั่น 1

08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
                                 พิธีกรดำเนินรายการ 
                                 อาจารย์นพดล จำรูญ และ
                                 อาจารย์มัทนา อังศุไพศาล 


08.30 – 08.50 น.    ประธานจุดธูปเทียน  กล่าวรายงานความเป็นมา
                                 และวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
                                 โดย คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
08.50 – 09.00 น.    กล่าวเปิดงาน
                                โดย ศาสตราจารย์ทวีสุข    กรรณล้วน  
09.00 – 10.30 น.    อภิปรายหมู่ “บทบาทของวิชาชีพทางด้าน
                                สหเวชศาสตร์ ต่อความต้องการของสังคม
                                ในทศวรรษหน้า”
   โดย

                                นายกสภากายภาพบำบัด
                                คุณสุมนา  ตัณฑเศรษฐี
                                อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ :
                                รศ.ดร.รัชนา   ศานติยานนท์
                                ประธานกรรมการวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและ
                                ทรวงอก
  :
                                ศ.นพ.ปริญญา   สากิยลักษณ์
                                รองประธานกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค
                                คุณอำไพ  อุไรเวโรจนากร
                                ดําเนินรายการ  โดย
                                รองศาสตราจารย์มาลินี   ธนารุณ


10.30 – 10.45 น.  พัก –รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.  อภิปรายหมู่  (ต่อ)


12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  ชมนิทรรศการ และ
                               โปสเตอร์


13.00 – 14.30 น.  นําเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา 
                               ประธานดำเนินการ : อาจารย์อรัญญา จิระวิริยะกุล
                               เลขานุการ :  คุณนันทิดา ทัพเกษม


15.00 – 15.15 น.  ประกาศผล และมอบรางวัล  ผู้นำเสนอผลงาน
                               ด้วยวาจาดีเด่น   โปสเตอร์ดีเด่น และ
                               นวัตกรรมดีเด่น

                               ดำเนินรายการ โดย อาจารย์นพดล จำรูญ


15.15 – 15.30 น.  พัก – รับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการ และ
                               โปสเตอร์

15.30 – 16.30 น.  เสวนาวิชาชีพกายภาพบำบัด  :
                               ณ ห้องคอนเวนชั่น 1
                               เสวนาวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก :
                               ณ  ห้องกำแพงเพชร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#สหเวชศาสตร์#คณะสหเวชศาสตร์#การประชุมวิชาการ#สถาปนา

หมายเลขบันทึก: 41350, เขียน: 28 Jul 2006 @ 15:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี...                           

  • ตอนนี้เป็นออเดิร์ฟ
  • ตอนต่อไปคงน่าสนใจมากแน่ๆ เลย
เขียนเมื่อ 

รายการอาหารมื้อใหญ่ที่น่าลิ้มลองแต่ละมื้อในวันงาน จะพยายาม ทยอยส่งให้ได้รับประทานกันสดๆนะคะ  โปรดติดตาม