เกษตรกรคนเก่ง : คุณประสพพร จงสวัสดิ์

กลุ่มมีการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของกลุ่มเพาะเห็ดอย่างต่อเนื่อง มีองค์ความรู้ที่ได้จากการทดสอบและทดลองในหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเพาะเห็ด

คุณประสพพร  จงสวัสดิ์ (นายก อบต.เพชรชมภู) 

การเล่าเรื่องของเกษตรกรเจ้าของจุดสาธิต/จุดการเรียนรู้ ในชุมชน

"เรื่องการเพาะเห็ด" บ้านเกาะรากเสียดใน 

หมู่ที่ 7  ตำบลเพชรชมภู  กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร  

           คุณประสพพร  จงสวัสดิ์ ได้เล่าประสบการณ์เพื่อ ลปรร.ในวันสัมมนานักส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม 2549 ของสายที่ 1 (ลิงค์อ่าน)  บันทึกเรื่องเล่าโดยคุณสายัณห์  ปิกวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 

           เดิมคุณประสพพร  จงสวัสดิ์ เป็นแกนนำกลุ่มอาชีพคนหนึ่งในชุมชนบ้านเกาะรากเสียด  ได้อาศัยหรือฝังตัวอยู่ในชุมชน มาตั้งแต่ปี 2541 2542 เป็นต้นมา   ได้ทำงานร่วมกับเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ขณะนั้นคือพี่สำราญ  อุ่นบาง (ปัจจุบันลาออกจากราชการไปแล้ว)

         ได้ทำการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ PAP   พบว่าจะมีคนในชุมชนส่วนหนึ่ง ว่างงานจากฤดูการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลัก และได้รับคำแนะนำจากเลขานุการศูนย์ฯ ตำบลเพชรชมภู (คือ นายบุญช่วย  เข็มคง) โดยพัฒนาอาชีพเสริม คือ การเพาะเห็ด จึงได้พาแกนนำชุมชน และสมาชิกกลุ่มอาชีพ ไปศึกษาดูงานการเพาะเห็ดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วกลับมาทดลองทำ ในชุมชนบ้านเกาะรากเสียดใน คือ                                 

  •  กิจกรรมเพาะเห็ดโคนน้อย
  •  กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
  •  กิจกรรมเพาะเห็ดภูฐาน
  •  กิจกรรมเพาะเห็ดฮังการี่                              

                                
                                 ลปรร.กับนักส่งเสริมการเกษตร

           ปัจจุบันยังมีการเพาะเห็ดเป็นอาชีพอย่างต่อเนื่อง คือ การเพาะเห็ดนางฟ้า เพราะว่าแนวโน้มการตลาดค่อนข้างดี ราคาที่จำหน่าย 10 15 บาทต่อกิโลกรัม   นอกจากนี้ในชุมชนบ้านเกาะรากเสียดใน ได้มีการทดลองประกอบอาชีพการเลี้ยงโค , การปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น                                

          กลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้น มีการประสานงานร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพชรชมภู องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้สนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ        นับได้ว่าการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ได้เกิดขึ้นในชุมชนบ้านเกาะรากเสียดใน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าศึกษา และเอาเป็นแบบอย่างต่อไป      

             บันทึกเรื่องเล่าโดยคุณสายัณห์  ปิกวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

<hr>

  บันทึกเพิ่มเติม

        จากการที่ผมได้มีโอกาสรับฟังการเล่าของคุณประสพพร ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเพาะเห็ด  เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเพาะเห็ด ได้เห็นว่ากลุ่มมีการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของกลุ่มเพาะเห็ดอย่างต่อเนื่อง  มีองค์ความรู้ที่ได้จากการทดสอบและทดลองในหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเพาะเห็ด เช่นการ  พัฒนาวิธีการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด  การหาวัสดุเพาะก้อนเชื้อ  การบริหารจัดการ การตลาด การบริหารงานกลุ่ม เป็นต้น

          หากสนใจที่จะ ลปรร. คุณประสพพร ก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ติดต่อได้ตามที่อยู่ หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู กิ่ง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เพราะคุณประสพพร  ทำหน้าที่เป็นนายก อบต.เพชรชมภู อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

</span><p>          </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า#นักจัดการความรู้ท้องถิ่น#แผนที่ความรู้#สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(dw)#kfcop#การเพาะเห็ด#จังหวัดกำแพงเพชร#แผนที่คน#เกษตรกรคนเก่ง

หมายเลขบันทึก: 41342, เขียน: 28 Jul 2006 @ 15:05 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)