เรียน ศาตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  
สำหรับการเรียนในวันนี้ ขอขยายความอีกนิดครับต่อจากคราวที่แล้วที่อาจารย์ลงมาสอนครั้งที่    แล้วอาจารย์บอกว่าสอนนักศึกษา ป. เอก ม. ทักษิณ แบบไม่สอน  อาจารย์ให้ดูดีวีดีเกี่ยวกับการนำ KM ใช้ในโรงพยาบาลกับกลุ่มเกษตรกร จ. พิจิตร  มาวันนี้อาจารย์ได้ให้การบ้านพวกเราก่อนที่จะลงมา คือให้ไปศึกษาโรงเรียนชาวนา ที่จ. สุพรรณบุรี  แล้วให้พวกผมสมมติบทบาทตัวเองเป็นคุณอำนวยต่าง ๆ เช่น ผู้ว่า ฯ ชาวบ้าน  ครู หมอ  เจ้าหน้าที่การเกษตร บ้าง แล้วให้พวกผมแสดงความคิดเห็นว่าจะทำอะไร  ไม่ทำอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนชาวนา หาวิธีการ  สนันสนุน  ส่งเสริมอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการ
 
                ซึ่งจากการที่เพื่อน ๆ ทั้ง ๑๒  คน  ต่างพูดถึงบทบาทสมมติของแต่ละคน ก็ได้แลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้กันกับคนอาชีพอื่น ๆ เหมือนได้รู้จักคนหลากหลายอาชีพ (ความคิด)  รวมทั้งตัวเราเองด้วย  ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของเพื่อน ๆ แต่ละคน ตามบทบาทที่ตัวเองสมมติ
 
จริง ๆแล้วประเด็นการเรียนรู้ในคราวนี้  คือ  วัฒนธรรมการเรียนรู้  โดยอาจารย์เอาตัวอย่าง โรงเรียนชาวนาที่ สุพรรณบุรี มาให้เราศึกษา ว่าเขามีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างไร  มีการแก้ทุกข์อย่างไร  แล้วให้เอาตัวเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  เราจะเสนอวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างไร
                                                                                                                   ๒๘   ก.ค. ๔๙