72.ต้อนรับการศึกษาดูงาน "1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน" ของโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร


            "ชมรมตามรอยพ่อ โรงเรียนร่องคำ ขอถวายพระพรเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวามหาราช ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน... ข้าฯพระองค์ขอยืนยันว่า จักน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มาบูรณาการกับการเรียน การสอน เพื่อให้เยาวชนของชาติได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป..."

............................................................................................................................................................................................................

            จากการที่โรงเรียนร่องคำ ได้รับการคัดเลือกเป็น “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” จึงทำให้โรงเรียนร่องคำ มีโอกาสในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” ซึ่งโรงเรียนเหล่านั้น สามารถเลือกโรงเรียน “ในฝัน” ได้สามโรงเรียน เพื่อศึกษาระบบงาน และเตรียมความพร้อม เข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” ต่อไป

            โรงเรียนร่องคำ ได้รับเกียรตินี้จาก โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ที่เลือกให้เป็นหนึ่งในสามที่จะมาศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” วันนี้จึงได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูทุกคน จากโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ที่มาศึกษาดูงาน ซึ่งทางโรงเรียนร่องคำ โดยนายประพันธ์  ทักษิโณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง

            ที่บอกว่าอย่างอบอุ่นนั้นเพราะว่า ท่านผู้อำนวยการ ประพันธ์  ทักษิโณ ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก ต่อการมาในครั้งนี้ สั่งการ กำชับ ให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด จึงมั่นใจว่าทางโรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง ได้เลือกโรงเรียนร่องคำเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงไม่ผิดแน่นอน และต้องขอชื่นชมกับท่านผู้อำนวยการ นายชูศักดิ์  สารผล และคณะครู ของโรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง ที่เอาจริงเอาจังกับการศึกษาดูงานในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

            ท่านผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งสรุปภาพโดยรวมของโรงเรียนในมิติต่างๆ กว่าที่จะก้าวขึ้นสู่โรงเรียนในฝัน... สิ่งที่ท่านผู้อำนวยการ ได้ย้ำให้คณะศึกษาดูงานเข้าใจ และถือเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมืออาชีพ คือท่านบอกว่า ท่านเข้ามาที่นี่ โรงเรียนนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันแล้ว แต่สิ่งที่ท่านทำคือรักษาสิ่งที่ดีๆที่โรงเรียนนี้มีอยู่ และต่อยอดในสิ่งนั้น จากนั้นก็คิดงานใหม่ๆ ซึ่งดิฉันก็ยืนยันว่าท่านได้ทำในสิ่งเหล่านี้จริง จนโรงเรียนสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆมากมาย จากการเอาจริง เอาจังของท่านผู้อำนวยการ และคณะครู ที่ได้ร่วมกันทำในสิ่งเหล่านี้

            เมื่อท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของพิธีกรและการดำเนินการทั้งหมดเป็นหน้าที่ของนักเรียน จนจบพิธีการ ในช่วงท้ายของพิธีการได้ฉายวีดีทัศน์ของ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” ให้ชม จากนั้นคณะศึกษาดูงานก็แยกย้ายไปเยี่ยมชมตามกลุ่มสาระต่างๆ โดยมีตัวแทนนักเรียน เป็นผู้เชิญ และนำคณะที่สนใจในแต่ละกลุ่ม ไปยังจุดที่จัดเตรียมไว้ ฉะนั้นทุกกลุ่มสาระ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆก็ต้องเตรียมข้อมูล เอกสาร แผ่นพับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้กับผู้เยี่ยมชมได้รับทราบในทุกประเด็น

            ส่วนดิฉันนอกจากจะช่วยในกลุ่มสาระฯแล้ว ยังมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ ธนาคารโรงเรียน งานอนามัย และแหล่งเรียนรู้ที่ 1 ชมรมตามรอยพ่อ ในส่วนที่ดิฉันรับผิดชอบก็ไม่หนักใจมากนัก เพราะมีนักเรียนดูแลอยู่ การนำเสนอข้อมูล นักเรียนที่รับผิดชอบสามารถ นำเสนอได้เลย ก็ชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ทำหน้าที่ได้ดีมาก โดยที่ดิฉัน ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนัก

            ในส่วนแหล่งเรียนรู้ที่ 1 ชมรมตามรอยพ่อ ก็เตรียมความพร้อมเช่นกัน โดยมีนักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรมฯเป็นผู้ปฏิบัติ จากนั้นคุณครูไพบูลย์  นาเทวา ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแดดฟ้าสูงยางวิทยาคาร และคุณครูราตรี ได้มาเยี่ยมชมดูงาน ที่ชมรมตามรอยพ่อ ของโรงเรียน นักเรียนได้ให้การต้อนรับ นำชม และบรรยายสรุปกิจกรรมของชมรมฯในทุกด้าน ซึ่งได้รับความสนใจซักถามในหลายกิจกรรม เช่น การทำสบู่นมแพะผสมสมุนไพรต่างๆ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงปลาชีวภาพ ฯลฯ

            สิ่งที่ดิฉันและนักเรียนภาคภูมิใจมากก็คือ ท่านรองฯไพบูลย์ บอกว่า ท่านผู้อำนวยการ ได้พูดถึงสบู่นมแพะ ของชมรมฯว่าเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ท่านจึงต้องตามมาดูให้ได้ ทั้งสองท่านบอกว่าจะกลับมาอีก และจะนำนักเรียนมาศึกษาดูงานด้วย เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สามารถสัมผัสได้จริง

วันนี้ต้องถือว่าไม่เสียหน้าชมรมฯ ที่มีแพะเป็นพระเอก บรรดาลูกแพะตัวน้อย จึงแสดงโชว์พิเศษ ซึ่งมีให้ชมไม่มากนัก ให้ผู้เยี่ยมชมได้ดูความสามารถ(ชมภาพด้านล่างได้นะคะ)

 

นายประพันธ์  ทักษิโณ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ

 

พิธีกรและพิธีการ ดำเนินการโดยนักเรียน

นายชูศักดิ์  สารผล ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

........................................................................................

คณะผู้บริหาร และคณะครู

.......................................................................................

คณะครูจากโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

....................................................................................

คณะครูจากโรงเรียนร่องคำ

.........................................................................................

ภายในชมรมตามรอยพ่อ

นางสาวอุษา  เหล่าสมบัติ ในฐานะตัวแทนชมรมฯ กล่าวการต้อนรับ

 

นายไพบูลย์  นาเทวา ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

 

นำชมกิจกรรมของชมรมฯ

การเผาถ่านชีวภาพ

การทำสบู่นมแพะ

ข้อมูล เอกสาร พร้อมค่ะ

มาถึงถิ่นต้องชิมนมแพะ

แซ่บอีหลีเด๋อ

คุณครูราตรี

ผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะ

 

 

.................................................................................................

 

ผมครับ พระเอกในชมรมฯ

 

ฉันมากันทั้งครอบครัวเลยค่ะ

..............................................................................................

ต่อไปนี้เป็นการแสดงโชว์พิเศษต้อนรับ

หมายเลขบันทึก: 411921เขียนเมื่อ 4 ธันวาคม 2010 10:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (17)

สวัสดีค่ะ คุณครู mena 

มาชื่นชมโรงเรียนในฝันค่ะ

มีกิจกรรมดีๆ มากมาย ชอบโชว์นี้ค่ะ  อิอิ น่ารัก

ขอบคุณค่ะที่ไปเยี่ยมชมภูทอก มีโอกาสอย่าลืมไปเที่ยวนะคะ

ชอบแพะครับ ไม่คิดว่ามันจะปีนป่ายได้เก่งขนาดนี้ อีกหน่อยจะนำเสนอแพะผมบ้าง

เป็นกำลังใจให้อ มีนา นะครับ

อ แกะ

เหนื่อยหน่อยนะคะกับการต้องเป็นโรงเรียนในฝันเพราะต้องต้อนรับการมาดูงานของโรงเรียนอื่นเสมอๆ  แต่ก็ภูมิใจ

งานนี้แพะเป็นพระเอกเต็มตัวเลย  ไม่ได้เป็นผู้ร้ายอย่างที่ใครๆเขากล่าวหากัน...

สวัสดีครับ ครูมีนา แวะมาดูกิจกรรมดีๆ ครับ

 

สวัสดีค่ะ  คุณครูปอสอง

ภูทอกมีโอกาสต้องไปเยือนแน่นอนค่ะ

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมชมรมตามรอยพ่อค่ะ

โชคดีมีความสุขค่ะ


สวัสดีค่ะ  อ.แกะ

แพะซนมากๆ แต่น่ารักนะคะ ฉลาดด้วย  จะรอชมภาพแพะๆ ที่ฟาร์มของ อ.แกะ นะคะ

ดูข่าวในทีวี ช่วงนี้ที่เยอรมันหิมะตกมากเลยใช่ไหมค่ะ  อากาศคงเย็นน่าดู รักษาสุขภาพนะคะ

โชคดีมีความสุขค่ะ

 

เหนื่อย...แต่ก็ภูมิใจ  ใช่จริงๆค่ะ

ผู้ศึกษาดูงานส่วนใหญ่...เมื่อเห็นแพะแล้วอดไม่ได้ที่ไม่จะอมยี้ม..และบางคนต้องขออุ้มน้องแพะด้วยซิค่ะ

ขอบคุณมากๆที่แวะเยี่ยมชมรมตามรอยพ่อค่ะ

สวัสดีค่ะ  คุณต้นกล้า

ขอบคุณนะคะที่แวะเยี่ยมชมรมตามรอยพ่อ

โชคดีมีความสุขค่ะ


  • สวัสดียามเ้ช้าค่ะ
  • แวะมาชื่นชมโรงเรียนในฝันที่้น้อมนำหลักเศรษฐกิจมาเพียงมาใช้
    อย่างเป็นรูปธรรม
  • ชื่นชมค่ะ

ส่งกำลังใจ ฟ้าแดดสูงยาง ชื่อโรงเรียน คุ้นๆ มากเลยค่ะพี่มีนา สุขสันต์วันดีๆ กับเด็กน้อย นะคะ :)

สวัสดีค่ะ  คุณpoo

ฟ้าแดดสูงยาง เป็นดินแดนแห่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ

สลามครับครู มีนา

เห็นลูกแพะแล้วความสุข อยู่กับแพะมาค่อนชีวิต

ตอนนีไม่มีเวลาแจกจ่ายให้สมาชิกและพรรคพวกไปหมดแล้ว แต่ก็ตามไปดูอยู่

สวัสดีค่ะ

ชมภาพเพลินเลย ยินดีและชื่นชมไปกับโรงเรียนคณะครูและนักเรียนนะคะ ดีจังค่ะให้นักเรียน ปฏิบัติเต็มที่ ก็สบู่นมแพะดีจริงๆค่ะถึงเป็นที่กล่าวขาน ใครได้ฟังก็อยากมาชมเจ้าพระเอกเท่ห์เชียวค่ะ เจ้าตัวเล็กๆก็น่ารัก พี่ดาพึ่งทราบว่าแพะขึ้นต้นไม้ได้น่ารักมากค่ะชอบจัง ทำให้อยากไปชมจริงๆเลยค่ะ แต่อยู่ไกลกันจังนะคะ แต่ก็ยังโชคดีได้ชมภาพค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ 

    ฟักข้าก็ลุ้นกันนะคะ ดอกสวยด้วย เหลืองอ่อนๆ เด็ดยอดมาทำอาหารบ้างหรือยังค่ะ เอ่ยแล้วอยากทานแล้วซิ  พี่ดารอชมดอกฟักข้าวนะคะ

     

    ตอบที่บันทึกพี่ดายกมาที่นี้ด้วยค่ะ  ใช้น้ำมันมะพร้าวกับแพะได้เลย จะได้มีกรดลอริกมากๆในน้ำนมค่ะ พี่ดาพึ่งนึกได้เดี๋ยวนี้ว่าถ้าแพะกินกะทิหรือน้ำมันมะพร้าว น้ำนมแพะก็จะมีกรดลอริกมากขึ้นคนก็จะได้กินไปด้วยเยี่ยมเลยค่ะ ที่นี้ตอนนี้มะพร้าวแพงนะซิค่ะ ไหวมั๊ย แล้วถ้าเอาน้ำนมไปทำสบู่ก็ยิ่งดีขึ้นอีกเพราะมีกรดลอริก เป็นจุดขายสบู่มากขึ้นอีก ลองดูบ้างนะคะ ที่นั้นมีปลูกมะพร้าวกันบ้างหรือเปล่าค่ะ

                

           

ขอขอบคุณมิตรภาพและบันทึกดีๆที่ได้รับมาตลอดปีนี้ และขอส่งความสุขสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะ..

(บัตรอวยพร ดอกม่วงเทพรัตน์ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ) คลิ๊กที่:

http://gotoknow.org/blog/nongnarts3/348844

สัตว์ น่ารักมากๆๆ นะ ครับ

แพะ ก็ น่ารักครับ ผมเอง เลี้ยง แมว ไว้ 9 ตัว

วันไหน ไม่ได้เห็นพวกเขา รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปนะครับ

สัตว์เขารักเราจริงๆๆ ครับ น่ารักมากๆๆ ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี