ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนานา น่ารู้ สู่ปี2006 ในตอน เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น วิทยากรโดย คุณสำรวย เย็นเฉื่อย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เริ่มเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. สนใจติดต่อที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ทันตะ มข. โทร. 0-4320-2405 ต่อ 11114 หรือ ปชส. 11188   ในวันและเวลาราชการคะ