คุณนุตญาเข้าไปตั้งคำถามไว้ใน เรื่องการสวดมนต์ ว่าสวดมนต์ขณะขับรถจะได้บุญไหม

เจอคำถามอย่างนี้ ถือว่าเป็นการตั้งคำถามที่ทำให้ตัวดิฉันเองจะได้เรียนรู้ไปด้วย

อันดับแรกคือรีบไปหาพระไตรปิฏกมาเปิดเลยค่ะ

   พระไตรปิฎกฉบับประชาชน (2533) อธิบายในหน้าที่ 574 ว่าด้วยบุญญกิริยาวัตถุ(เรื่องของการทำบุญ)  3 ประการ คือบุญญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วย ทาน ศีล ภาวนา คือ 1 ทำข้อแรกน้อย ไม่มีข้อหลังเลย ทำให้ตายไปแล้ว เกิดมีส่วนชั่วในมนุษย์ 2 ทำสองข้อแรกพอประมาณไม่มีข้อหลังเลย ทำให้เกิดมีส่วนดีในมนุษย์ 3 ทำสองข้อแรกมาก ไม่มีข้อหลังเลยทำให้เกิดในชั้นเทพจาตุมหาราช 4-8 ทำเหมือนข้อที่ 3 ทำให้เกิดในเทพชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามะ ชั้นดุสิต ชั้นนิมมนรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

เจออย่างนี้เข้า ก็ยังว่าต้องลองเข้าไปมองหาคำว่า บุญในหนังสือของ พ.อ. ปิ่น มุทุกันต์ อีกทีเจอสั้นๆ ว่า "คำว่าบุญ ตรงกับคำว่า ดีนั่นเอง ....การทำทุกอย่างที่จะทำให้คุณภาพดีขึ้น เรียกรวมๆว่าทำบุญ ที่ว่าได้บุญๆ นั้น ก็คือได้ความดีของจิต.....ท่านเจอบุญแล้ว"

เอ...แล้วสวดมนต์จะได้บุญไหม สวดในรถด้วย...

ดิฉันว่า คุณนุตญาได้บุญนะคะ แต่ให้มั่นใจขอเรียนถามท่านอาจารย์วัลลภ (อีกแล้ว)

ท่านอื่นๆ จะมีความเห็นอย่างไรที่จะช่วยตอบโจทย์ของคุณนุตญาบ้างคะ เชิญร่วมด้วยช่วยกันค่ะ