เช้าวันนี้ผมเป็นกรรมการประเมินคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ การประเมินในรอบสองตามแนวของ สมศ. เป็นอะไรที่ยากขึ้น ยากทั้งส่วนของผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน การประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน A กับส่วน B

                       ส่วน A ยังคงเป็น 9 องค์ประกอบ ส่วน ส่วน B เป็นมาตรฐานในส่วนของผลผลิต 7 มาตรฐาน การประเมินในรอบนี้จะเน้นเรื่องของการพัฒนาการ โดยการนำผลของการประเมินในรอบที่แล้วมา ดูพัฒนาการว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นหรือไม่ และในการประเมินครั้งที่แล้วจะเป็นการประเมินเพื่อดูสภาพจริง ส่วนการประเมินครั้งนี้จะมีการรับรองในรายมาตรฐานด้วย

                        คณะวิทยาการจัดการฯ เป็นคณะใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งในปี 2546 โดยแยกตัวมาจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการมีอะไรดี ก่อนอื่นเรามาดูที่วิสัยทัศน์ของคณะนี้ก่อนแล้วกันนะครับ

วิสัยทัศน์

" คณะวิชาแห่งความรู้เชิงบูรณาการทางการจัดการ และสารสนเทศชั้นนำระดับประเทศ "

              คณะนี้มีอะไรน่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำลอง การบริหารธุรกิจ

               วันนี้จะได้เรียนรู้อะไรดีๆ จากคณะนี้หลังการประเมินแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ