คุณธรรม – จริยธรรม

คุณธรรม – จริยธรรม


          ผมได้รับแจกหนังสือเล่มจิ๋ว   เรื่อง “คุณธรรม – จริยธรรม  ระเบียบวาระแห่งชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม”   โดย ประเวศ  วะสี   อ่านแล้วประเทืองปัญญายิ่ง


          ผู้สนใจเข้าไปอ่านได้ที่ www.thainhf.org/prawase/articles/คุณธรรม-จริยธรรม.pdf.

 

                                          


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         13 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)