ผู้บริหารพบปะกับบุคลากรใหม่

เป็นคนรุ่นใหม่ มีความกระตือรือร้น รับรู้ เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

      วันนี้ เป็นวันที่ผู้บริหารภาควิชาพบปะกับบุคลากรใหม่ (เรียกว่าเป็นการปฐมนิเทศก์ก็ว่าได้) เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆ ในภาควิชา โดยเฉพาะนโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆ  กฎระเบียบทางราชการ สิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึ่งได้รับ และที่สำคัญ สิ่งที่ภาควิชาคาดหวังกับบุคลากรใหม่ ซึ่งการดำเนินการแบบนี้ นับเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีขึ้น คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวบุคลากรใหม่เอง และต่อองค์กร  ผู้เข้าใหม่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รับรู้เป้าหมายของหน่วยงาน จักได้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการบรรลุ  กิจกรรมนี้ อาจถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอด explicit knowledge อย่างหนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าใหม่ ได้นำความรู้ไปใช้ในปฏิบัติงานในแนวทางที่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว จากนี้ไป สมาชิกใหม่ทุกคน คงต้องนำความรู้ที่ได้รับ ไปตีความ เพื่อกำหนดวิถีชีวิต ในบ้านคุณภาพแห่งนี้

สิ่งที่คาดหว้งกับผู้มาใหม่

  • เป็นคนรุ่นใหม่ มีความกระตือรือร้น
  • รับรู้ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  • ทำงานเป็นทีม
  • อ่อนน้อม (แต่ไม่ได้เน้นถ่อมตน) กับรุ่นพี่ หรือผู้มาก่อน

    เชื่อว่า การบ่มเพาะดูแลต้นกล้า จะเป็นหนทางสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Path

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#บริหาร#ถ่ายทอดความรู้#ปฐมนิเทศก์#บุคลากรใหม่

หมายเลขบันทึก: 4097, เขียน: 19 Sep 2005 @ 23:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)