วงเรียนรู้คุณกิจตำบลบางจากวั้นนี้

  วงเรียนรู้คุณกิจตำบลบางจาก

เวทีวันนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน มากเป็นประวัติกาล เนื่องจากว่ามีทั้งคุณเอื้อ (สืบเนื่องจากการขาดความต่อเนื่องเรื่องข้อมูลจึงขอร่วมเวทีด้วยคะ) คุณอำนวยจากหน่วยงานใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามา คือ คุณอำนวยจาก ธกส.และธนาคารออมสิน จะเข้าร่วมเวทีกับโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง (ความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น รู้สึกคึกคักดีคะ) หน่วยงานจาก สคส. (คุณอ้อ คุณหนิงและคุณตุ่ม สังเกตการณ์เพื่อเตรียมข้อมูลจัดมหกรรมในวันที่ 1-2 ธค. )           
สำหรับวันนี้นั้นเวทีในช่วงแรกดูวุ่นวายนิดหน่อยคะเนื่องจากว่า สถานที่คับแคบ ไม่เหมาะกับจำนวนคนที่มาก และไม่เอื้ออำนวยในการที่จะแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อีกทั้งยังฝนตกด้วยคะ) แต่ช่วงหลังก็ราบรื่นไปได้ด้วยดี และได้ข้อสรุปที่ชัดเจน            
คุณภีม สรุปภาพรวมอีกครั้งในเวทีอย่างผู้เชี่ยวชาญ (เห็นภาพชัด)

เป้าหมายของตำบลบางจาก

            1.สถาบันการเงินตำบล 

            2.สวัสดิการชุมชน/ตำบล 

การเรียนรู้ในวันนี้

            1.กรรมการ            จะนัดประชุม วันที่ 25 ตค.นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นประธาน/ตัวแทนหมู่บ้านมาร่วมหารือแนวทางและจัดตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการเรื่องสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน/ตำบล             
            2.บัญชี               จัดอบรมเรื่องนี้โยตรง โดย ธกส.จะเป็นวิทยากรให้ข้อมูล             
            3.ตรวจสอบ      ยังไม่มีกิจกรรมที่จะทำต่อเนื่องคะ            

            4.การกู้/บริหารสินเชื่อ

เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจเพิ่มเติม

            1.สวัสดิการชุมชน                     ซึ่งจะต้องวางแผนศึกษาดูงานจากผู้ที่ทำสำเร็จไว้แล้ว เช่น อาจจะต้องไปดูที่สงขลา ของ ครูชบ ยอดแก้ว ที่ดำเนินการเรื่องนี้โดยตรง                   

            2.ระดมทุน

และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

การบริหารจัดการด้านบัญชี     กลุ่มการเงินทุกหมู่บ้านยังมีปัญหาเรื่องการจัดทำบัญชี ดังนี้

1.       การจัดทำรูปแบบบัญชี

2.       การปิดงบดุลไม่ลงตัว

3.       การชำระหนี้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด

แต่ละกองทุนก็มีบัญชีอยู่ 4 ประเภทก็คือ
        

1.       บัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชี 1)         

2.       บัญชีเงินออม/เงินหุ้น (บัญชี 2)         

3.       บัญชีดอกผล (บัญชี 3)         

4.       บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 4)

ข้อเสนอแนะ
1.       ต้องการเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี

2.       การจัดทำบัญชีทุกครั้งต้องมีหลักฐานการลงบัญชี ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงิน

3.       การลงบัญชีต้องลงให้เป็นปัจจุบัน

การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ

1.       จัดลำดับบัตรคิว

2.       เตรียมหลักฐานต่าง ๆ ให้พร้อม เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คนค้ำประกัน คนกู้เงิน 3.       การเก็บเงินกู้ (ปีละ 2 ครั้ง) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/เดือน

4.       กรรมการทวงหนี้

คุณอำนวยในวันนี้รู้สึกมีความมั่นใจและกล้าที่จะพูด คิด เขียนมากขึ้น และสามารถนำเวทีได้ดีคะ แต่ก็ยังมีจุดที่จะต้องพัฒนาทักษะกันต่อไปเพื่อที่จะเป็นผู้เชียวชาญในบทบาทของคุณอำนวย เช่น การเขียนและก็พูดไปด้วยหน้าเวที/หรือกลุ่ม (การสรุปประเด็นที่สมาชิกในกลุ่มเล่าประสบการณ์มา) เป็นต้น

ส่วนตัวหนู เค เอ็ม เอง นั้นก็ต้องพัฒนาทักษะ ในเรื่องของการรู้จักสังเกตจดจำให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะการรักที่จะทำงานด้านชุมชนนั้นต้องมีทักษะด้านนี้ให้มาก (ลงพื้นที่บ่อย)ที่หันมาคิดในเรื่องนี้ เนื่องจากวันนี้หลงทางอยู่ทำให้เสียเวลาเข้าร่วมเวทีสายซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุง

“ผิดครั้งแรกถือว่าเป็นครูคะ แต่หากผิดเรื่องเดียวกันซ้ำเป็นครั้งที่สองถือว่า โง่”

ปล.วันที่ 20 กย. ลงพื้นที่ตำบลท่าไร่ เรื่องราววงเรียนรู้คุณกิจเวทีนี้จะเป็นอย่างไรคอยติดตามนะคะ

หนู เค เอ็ม 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)