ยามฝึกเดิน

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บางคนรู้สึกว่าเรื่องงานวิจัยเป็นเรื่องใหม่ เร็วเกินไปที่จะรับไว้พิจารณา และเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
เวทีการนำเสนอโครงการวิจัยของชุมชนตำบลในคลองบางปลากด

 

 

ในการจัดทำเวที ได้รับความร่วมมือด้านสถานที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดที่ให้ใช้สถานที่ เปิดเวทีโดยประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล หลังจากไม่มีการประชุมพูดคุยของเครือข่ายมาเป็นระยะเวลา ๘ เดือน

 

 

เรื่องที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้คือ การนำเสนอโครงการวิจัย การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน : กรณีศึกษาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

บรรยากาศในการจัดเวที ทุกคนให้ความสนใจและมีการแสดงวามคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย บางคนรู้สึกว่าเรื่องงานวิจัยเป็นเรื่องใหม่ เร็วเกินไปที่จะรับไว้พิจารณา และเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

 

 

อาจารย์ภีมได้อธิบายได้ให้ความกระจ่าง ในแนวคิดของการทำวิจัยว่า ของตำบลในคลองบางปลากดนั้น เป็นน่าจะเป็นโครงการพัฒนาและวิจัย ซึ่งต้องแบ่งระดับการดำเนินการพัฒนาออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับเครือข่ายตำบล ระดับกองทุน และระดับสมาชิก ในการดำเนินการแต่ละระดับจะต้องวางเป้าหมายว่าต้องการจะให้เครือข่ายกองทุนเป็นอย่างไรในอนาคต จากนั้นต้องวางแผนการปฏิบัติงานจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ และต้องมีผลจากการดำเนินการให้ชัดเจน

 

จากการทำเวทีสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยพบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะดำเนินการต่อ และได้นัดเพื่อวางแผนการทำวิจัยอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)