อยากให้อาจารย์รับไว้พิจารณาในการปิด course. วิชาผึ้งในวันอังคารที่จะถึงนี้ จะได้งดเรียนในวันพุธ เพื่อจะได้ตรียมตัวสอบ Final ครับ

 

                   โปรดรับไว้พิจารณา

                                     ด้วยความเคารพ