วันนี้ หนูเคเอ็ม มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการจัดการความรู้เส้นทาง ว่าเราควรจะทำอย่างไร เมื่อเราจะเดินทางลงพื้นที่ เพราะว่าวันนี้หนูเคเอ็มหลงทางคะ เป็นเรื่องน่าอายมากที่หนูเคเอ็มจำเส้นทางไม่ได้ วันนี้เรามีกำหนดการที่จะลงพื้นที่ ตำบลบางจากครั้งที่ 2 เพราะว่าครั้งแรกเราเคยไปกันมาแล้ว ก็คิดว่าคงจะไปถูก แต่ผลปรากฏว่าวันนี้เราหลงทาง เพราะเมื่อครั้งแรกเราเข้าทางที่ทำการองค์การบริหารตำบลบางจาก แต่วันนี้เราเข้าทางโรงเรียนวัดบางใหญ่ ทำให้เราหลงทางอยู่นานพอสมควร และข้อคิดหรือข้อสังเกตุที่ได้ในวันนี้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเดินทางลงพื้นที่ ก็คือ

1.  เราจะต้องถามเส้นทางให้ละเอียดให้ชัดเจน

2.  ต้องสังเกตป้ายบอกทาง (จำให้ได้)

3.  หากไม่แน่ใจในเส้นทางก็ให้ถาม (ชาวบ้าน) ที่อยู่บริเวณนั้นทันที (หากไม่ถามเดี๋ยวจะเลยไปไกล)

4.  การลงพื้นที่ครั้งแรกเมื่อกลับมาต้องวาดแผนที่เอาไว้ (กันลืม)

ครั้งต่อไปเราจะได้ไม่หลงอีก