ขบวนการสุขภาพภาคประชาชน ระดับนานาชาติ

ขบวนการสุขภาพภาคประชาชน  ระดับนานาชาติ


          ในการไปร่วมประชุมกลุ่มสามพรานในวันนี้ (12 ก.ย.48)   ผมได้เรียนรู้ว่าขบวนการสุขภาพภาคประชาชน  ระดับนานาชาติ   ได้ก้าวหน้าไปมากในด้านการจัดการประชุมร่วมกันเพื่อเคลื่อนไหวในรูปของ  สมัชชาสุขภาพภาคประชาชน (People’s Health Assembly – www.phmovement.org)   ซึ่งจัดประชุม 5 ปีครั้ง   ครั้งแรกปี คศ.2000   ครั้งที่ 2  วันที่ 17 – 22 ก.ค.48  ที่ประเทศอีควาดอร์   เท่ากับเป็นกิจกรรมของภาคประชาชนนานาชาติที่ช่วยเสริมแรงของ WHO และการเคลื่อนไหวของภาครัฐบาล   ซึ่งก็เห็น ๆ กันอยู่   ว่าเน้นประชุมกันมาก   ทฤษฎีมาก   พูดมาก   แต่ทำน้อย   ขบวนการสุขภาพภาคประชาชนเขาต้องการให้มีการกระทำ (action) ให้มาก


          เมื่อมีการประชุมในลักษณะสมัชชา   ก็ต้องมีแถลงการณ์หรือคำประกาศออกมา   เรียกว่า The Cuenca Declaration (Cuenca คือชื่อเมืองที่มีการประชุม   เป็นเมืองเก่ามรดกโลก  อายุกว่า 400 ปี)   ในแถลงการณ์นี้หัวข้อสำคัญ ๆ ดังนี้
·       สถาปนาสิทธิด้านสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์จ้าวโลก (ถ้อยคำรุนแรงอย่างนี้ตามสไตล์   ละตินอเมริกา   ซึ่งต่อต้านสหรัฐอเมริกาสุดสุด)
·       ส่งเสริมสุขภาพในบริบทข้ามวัฒนธรรม
·       ก้าวสู่สิทธิด้านสุขภาพเพื่อทุกคนในบริบทของความหลากหลายด้านเพศและบุคคล
·       ปกป้องสิทธิต่อสุขภาพในบริบทของความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อม
·       สุขภาพของคนทำงานในโลกยุคโลกาภิวัตน์
·       สิทธิต่อสุขภาพในท่ามกลางสงคราม,   ลัทธิทหาร   และความรุนแรง
·       ดิ้นรนเพื่อการบริบาลสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างรอบด้าน   มีระบบสุขภาพระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
·       ส่งเสริมพัฒนาการของขบวนการสุขภาพภาคประชาชน
·       เชื่อว่าสามารถสถาปนาโลกใหม่ได้   ขบวนการสุขภาพภาคประชาชนมียุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโลกใหม่


        กลิ่นไอของการต่อสู้กับการกดขี่ดูจะรุนแรงนะครับ   สิ่งที่พวกเราที่ไปประชุมกลุ่มสามพราน
ได้เรียนรู้ร่วมกันก็คือ   ขบวนการสุขภาพภาคประชาชนของประเทศไทยเราเข้มแข็งมากเมื่อเทียบกับที่ทีมไปร่วมประชุมได้ไปเห็นมา   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติของเรา   เป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน   ในขณะที่สมัชชาสุขภาพภาคประชาชนระดับนานาชาติยังอยู่ในภพภูมิของการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับรัฐ   แต่ของไทยเราได้ก้าวหน้าไปสู่ความร่วมมือแล้ว


          ได้พูดคุยว่า   ขบวนการสุขภาพภาคประชาชนไทย   ควรเน้น 2 ยุทธศาสตร์คือ
1.      ยุทธศาสตร์การสื่อสาร   ให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจความจริงทั่วแผ่นดิน
2.      ยุทธศาสตร์ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน   ให้ขบวนการสุขภาพภาคประชาชนมีความแข็งแรง


วิจารณ์  พานิช
   12 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

morning_glory
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่เห็นการเคลื่อนไหวในต่างประเทศ เช่นเดียวกับของในเมืองไทย

ผมเคยฟังจากหมอกฤษ ว่าสาเหตุหนึ่งที่ สสส. และภาคีก้าวไปได้ไว
เพราะมีนักยุทธศาสตร์ อย่าง ศ.นพ.ประกิต คอย guide โดยอาศัย
ประสบการณ์จากเรื่องบุหรี่ ที่ทำสำเร็จอย่างดี มาประยุกต์ครับ