วันนี้รู้สึกยินดีที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอนุวัฒน์ เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิกใหม่แห่งชุมชนสำนักงานเลขานุการ โดยใช้ชื่อ Blog เปิดตัว Blog ใหม่ว่า สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ gotoknow ไปด้วยกัน