เพื่อเป็นการทบทวนบรรยากาศของการประชุมเสวนาทางวิชาการ Prelude “นเรศวรวิจัย” : 2 อธิการบดีพบอาจารย์ Ph.D. รุ่นใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ค.48 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม เอกาทศรถ 9 สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผมขอนำภาพบรรยากาศในวันนั้นมาให้ดูกันอีกครั้งครับ

 

 

 

 

         วิบูลย์ วัฒนาธร