LOGO “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1

 

โดย : นายธนวุฒิ พูลเขตนคร
ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ความหมาย   

            สีเทา-แสด หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัย

         สีดำ หมายถึง ความเข็มแข็ง,มุ่งมั่น

         วงกลมตรงกลาง สื่อความเป็นศูนย์กลางทางด้านงานวิจัย

         ช้างบนวงกลม หมายถึง สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

         เส้นโค้งสีเทา-แสด หมายถึง ความเฉียบแหลม โดดเด่น เปรียบเสมือนงานวิจัยที่โดดเด่น

         Concept โดยรวม เป็นรูปดวงตา หมายถึง การมองหา ค้นคว้า และสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ๆ

         ครั้งที่ 1 สื่อถึงการจัดงานนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก

         ตัวอักษรที่นำมาใช้ออกแบบ เป็นตัวอักษรที่ไม่มีหัว หมายถึง "ความทันสมัย"

ความหมายโดยรวม

         มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย มุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน เพื่อนำผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่น น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
คุณโอ ช่วยเพิ่ม KW อีกคำ : LOGO