ดิฉันขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าขณะนี้ได้เปิดชุมชนบล็อก Communities of Diabetes Care เพื่อรวบรวมบล็อกของทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลต่างๆ ที่กำลังจะทะยอยเปิดตัวในอนาคตอันใกล้ เราอยู่ที่ http://dmcommune.gotoknow.org/ ค่ะ

ชุมชนบล็อกนี้จะเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคเบาหวาน รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างทีมโรงพยาบาลต่างๆ ค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘