ติดต่อ

  ติดต่อ

การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้

  "สาระ" ในวันหยุด  

 วันเสาร์ และ อาทิตย์ที่ผ่านมา ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ได้ไปจัดสัมมนา ที่รังเย็น resort จังหวัดเลย สิ่งที่พบเห็น หลังจากไม่ได้ไปมาหลายปี คือ การมีคำเร้าใจในการทำงาน ดังภาพข้างล่าง  " ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน" ซึ่ง คุณหมอชัยยุทธ กรรณสูตร ติดไว้ปลุกใจพนักงาน

 การเปลี่ยนแปลที่เห็น มีการนำนวตกรรมการเลี้ยง ผักปลอดสารพิษ โดยไม่ใช้ ดิน มีแต่น้ำ เห็นรากสวยงาม และ เห็นผักที่เจริญเติบโต น่ารับประทาน ยิ่ง

 มีการนำผลิตภัณฑ์ ทั้งที่เป็นของในจังหวัดเลย และ ของที่ผลิตเอง มาแสดง ดังภาพข้างล่าง

 เสร็จจากภาระกิจ ทางทีมงานได้ไปศึกษาภูมิประเทศในวันอาทิตย์ ได้ไปนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็น แหล่งประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเชื่อม สัมพันธไมตรี ระหว่าง กรุงศรีอยุธยา และ กรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทร์) ในสมัยนั้น

  ทีมเราได้ไปนมัสการที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอด่านซ้าย ได้เห็นต้นไม้ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ "ต้นสาระ"

 มองแล้วสะท้อนใจ ชีวิตข้าราชการ หรือ ที่เราทำงานอยู่ เป็น สาระ ประการใด สาระ เพื่อใคร และ สาระ อย่างไร การ ลปรร น่าจะทำให้เกิด "องค์กรแห่งการเรียนรู้" เกิดสาระเป็น KA มากขึ้น

 "ดอกสาระ" สวยงาม ครับ

 ด้วยความเคารพ

         JJ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 4062, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: ลปรร

ความเห็น (0)