ไฟล์ Mind-Body Medicine

ดีใจที่ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

อาจารย์ ดร.จันทวรรณ ได้แนะนำวิธีการแบ่งไฟล์ pdf ที่มีขนาดใหญ่ (ลิงค์) ดิฉันทำตาม พบว่าง่ายมาก มีปัญหาอยู่บ้างก็ตรงที่ต้องกะว่าควรจะแบ่งเป็นไฟล์ย่อยกี่ไฟล์ ไฟล์ละกี่หน้า จึงจะได้ขนาดที่พอเหมาะ ต้องลองแบ่งหลายๆ ครั้งค่ะ

อีกอย่างหนึ่ง หน้าจอของ Adobe Acrobat ของท่านอาจไม่เหมือนของอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโปรแกรม version ใด ของดิฉันเป็น version 6.0 professional เมื่อไปที่ Document ให้เลือก page ก่อนแล้วจึงเลือก extract

ดีใจที่ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณอาจารย์ ดร.จันทวรรณมาก หากอาจารย์พอมีเวลาอาจารย์ช่วยให้ความเห็นหน่อยนะคะว่าเหตุใดไฟล์ PowerPoint ไฟล์นี้จึงมีขนาดใหญ่มากและขอคำแนะนำในการเตรียมไฟล์ PowerPoint ที่เหมาะสมด้วยค่ะ

ดิฉันแบ่งไฟล์ Mind-Body Medicine ของคุณหมอวิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ออกเป็น ๕ ไฟล์ สมาชิกสามารถ download ได้แล้ว ดังนี้

Mind-Body Medicine-1 หน้า ๑-๖ 
Mind-Body Medicine-2  หน้า ๗
Mind-Body Medicine-3  หน้า ๘
Mind-Body Medicine-4  หน้า ๑๔-๒๖
Mind-Body Medicine-5  หน้า ๒๗-๔๕ 

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator



ความเห็น (0)