ภาพข้างล่างแสดงบรรยากาศของการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อส่งท้าย “นเรศวรวิจัย” : การเขียนบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ส.ค.48 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Main Conference ตึก CITCOMS วิทยากร คือ ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล จาก ม.เกษตรศาสตร์

 

 

 

 

         วิบูลย์ วัฒนาธร