ปีหน้า วันที่ 29 ก.ค.49 จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 16 ปี มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการประชุทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 – 29 จึงอยากให้ทุกท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

         ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ได้ทุกเรื่อง ตลอดเวลา แต่คราวนี้ขอเรื่อง Main theme ก่อน คือ ในครั้งที่ 1 เราเน้นที่ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร” ในครั้งต่อไป จะเป็นเรื่องอะไรดีครับ

         ขอให้ช่วยแสดงความคิดเห็นกันด้วยครับ

         ขอบคุณล่วงหน้าครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร