ความเห็น 4860

Main theme สำหรับ “นเรศวรวิจัย” ครั้งต่อไป

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ครั้งที่ 1 เราเน้นที่ เปลี่ยนจาก Messenger ไปเป็น Manager ผมขอเสนอว่า ครั้งที่ 2 เราเน้นที่ เปลี่ยนจาก "เดี่ยว" ไปเป็น "ชุด" ดีไหมครับ