ความเห็น 5104

Main theme สำหรับ “นเรศวรวิจัย” ครั้งต่อไป

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์มาลินี

         เท่มากเลยครับ อันแรก M2M ผมเห็นด้วย แต่อันหลัง ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น P2P ดีไหมครับ คือ Project (เดี่ยว) to Programme (ชุด) (มาจาก Research Project กับ Research Programme ครับ) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมิได้หมายความว่า Messenger กับ Project เป็นของไม่ดีนะครับ เป็นการต่อยอด มิได้เป็นการทำลายของเก่าแล้วสร้างของใหม่ ของเดิมก็ยังคงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดต่อไป ถ้าพื้นฐานไม่ดีก็ต่อยอดยากครับ ต้องทำคู่กันไปเป็น Dual Tracks (อีกแล้ว)