วันนี้เป็นวันแรกของการเปิด Blog  ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Blog การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา    เครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปางค่ะ  ความจริงแล้วพวกเราทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง  และทีมวิจัยชุมชนจากเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง  ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร  ความคิดเห็นจาก Blog ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และองค์กรการเงินชุมชนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  แต่ยังไม่มี Blog เป็นของตัวเองสักที  วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราเปิด Blog  ได้สำเร็จ  ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีว่าต่อไปเราจะมีช่องทางสื่อสารเพิ่มขึ้นอีก        ได้เพื่อน  ได้ความรู้เพิ่มขึ้น  ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Blog ของเรานะคะ