เปิดตัว เปิดใจ

ทุกสิ่งต้องมีการเริ่มต้น ทุกอย่างต้องฝึกฝน ทุกคนต้องหัดเรียนรู้ แล้วจะอยู่อย่างยั่งยืนและมีคุณค่า

วันนี้นับเป็นวันดีที่จะเริ่มต้นการเปิดตัว เปิดใจ พนักงานห้องสมุดวิทยาลัย ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอก (กบนอกกะลา) วัตถุประสงค์ของการเปิด Blog เพื่อให้พนักงานทุกคนเริ่มต้นเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความรู้ที่แต่ละคนมี หรือเริ่มจากการสกัดข้อมูล สารสนเทศจากงานที่ปฏิบัติในแต่ละวันก่อน เพื่อเตรียมพัฒนาการสกัดความรู้แบบฝังลึก 

ทุกสิ่งต้องมีการเริ่มต้น ทุกอย่างต้องฝึกฝน ทุกคนต้องหัดเรียนรู้ แล้วจะอยู่อย่างยั่งยืนและมีคุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MUIC Library - ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติความเห็น (1)

Sunachara
IP: xxx.164.67.30
เขียนเมื่อ 

เริ่มเรียนรู้จากความสนใจของตนเองจะพัฒนาได้ดีและต่อเนื่อง ทุกคนจะได้มีความสุขเพราะเริ่มจากสิ่งที่ตนเองสนใจ