กิจกรรมดีดีที่เกิดขึ้นสำหรับชาวเราโรงเรียนร่องคำ โรงเรียนร่องคำมักจะมีสิ่งดีดีเกิดขึ้นเสมอ สิ่งดีดีอย่างหนึ่งที่กำลังก่อเกิดก็คือกิจกรรม "คืนสู่เหย้าลูกเทาเหลือง" ทำไมจึงเป็นสิ่งดีเพราะรุ่นพี่เสียสละเวลากลับมาที่โรงเรียนเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ตรงให้กับน้องที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้รู้ การเสียสละเวลาหรือเสียสละอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอ ยิ่งในยุคที่ผู้คนเห็นแก่ตัวอย่างเช่นทุกวันนี้ เป้าหมายของการจัดกิจกรรม "คืนสู่เหย้าลูกเทาเหลือง" คือ 1.เพื่อให้พี่และน้องได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 2.เพื่อให้พี่ที่มีประสบการณ์การเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ได้บอกเล่าให้รุ่นน้องที่ต้อง การศึกษาต่อในสาขาวิชานั้นๆ ได้รู้สภาพการเรียนที่เป็นจริงแก่น้อง 3.เพื่อให้รุ่นน้องที่ยังสับสนต่อการการตัดสินใจ ได้ตัดสินใจเลือกสาขาเรียนได้ดีขึ้น 4.เพื่อกระตุ้นให้น้องๆ ที่กำลังท้อแท้กับการอ่านหนังสือได้เกิดแรงใจอีกครั้ง 5.เพื่อประสานความสามัคคีระหว่างพี่และน้องให้แน่นแฟ้นขึ้น จึงอยากชวนให้ลูกศิษย์โรงเรียนร่องคำจากทุกสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมนี้เหมือนรุ่นพี่ที่เคยทำให้เรา แล้วเราก็เกิดความฝันและเราก็ได้ทำตามฝัน กิจกรรมดีดีนี้โรงเรียนร่องคำของเราจัดขึ้นทุกปี "กิจกรรมสานฝัน" ที่พี่ทำเพื่อน้อง ตอนนี้พี่ๆ หลายคนได้ติดต่อมาเพื่อเข้าร่วม แล้วใครจะยอมพลาดโอกาสดีนี้ วันที่ 13 สิงหาพบกันที่ห้องเรียนรวมโรงเรียนร่องคำ